Bạn đang ở :   Hệ Thống Chính Trị > Huyện ủy
    Đăng Nhập

 

   Đóng

Thông tin chung

Tên cơ quan: Văn phòng Huyện ủy

Địa chỉ: Thôn 16/5 – Thị trấn Đăk Glei – Huyện Đăk Glei

Điện thoại: 02603 833102

Lãnh đạo:
Chánh Văn phòng: Ông Nguyễn Văn Trà
  Điện thoại: 02603 3833726 - 0932045241
 
- Phó Chánh Văn phòng: Ông Lê Văn Vinh
  Điện thoại: 0984 437636