Đăng Nhập

SimpleMenu

   Đóng

I. Thông tin chung

Tên cơ quan: Ban Dân vận Huyện ủy

Địa chỉ: 01 Nguyễn Huệ, thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum

SĐT: 02603. 833328

Email: bdvdakglei@gmail.com

II. Lãnh đạo đơn vị

Ông Plong Phan - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

SĐT: 0817121976

Email: (đang cập nhật)

Ông Nguyễn Văn Lời - Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

SĐT: 01666 967439

Email: (Đang cập nhật)

III. Vị trí, chức năng

- Là cơ quan tham mưu của Huyện ủy mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ Huyện ủy và Thường trực Huyện ủy về công tác dân vận (bao gồm cả công tác dân tộc, tôn giáo, về thực hiện QCDC ở cơ sở) của Huyện ủy

- Là cơ quan thường trực của 03 Ban Chỉ đạo: BCĐ xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; BCĐ công tác tôn giáo huyện; BCĐ thực hiện Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy tại huyện.