Đăng Nhập

SimpleMenu

   Đóng

Thông tin chung

      Tên cơ quan: Ban Tổ chức Huyện ủy

      Địa chỉ: Thôn 16/5– Thị trấn Đăk Glei – Huyện Đăk Glei

      Điện thoại: 

Lãnh đạo:
- Trưởng ban: Ông A Phương
  Điện thoại: 0603 505595 - 0905 534052
  Email: 
- Phó Trưởng ban: Ông Huỳnh Ngọc Ly
  Điện thoại: 0396493159
- Phó Trưởng Ban: Bà Y Tuyền
  Điện thoại: 0978048407