Đăng Nhập

SimpleMenu

   Đóng

Thông tin chung

Tên cơ quan: Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Địa chỉ: Thôn 16/5 – Thị trấn Đăk Glei – Huyện Đăk Glei

Điện thoại: 02603 833270

Lãnh đạo:
- Trưởng Ban: Bà Y Lệ Hương
  Điện thoại: 0905 231369
 
- Phó Trưởng Ban: Ông Bùi Văn Đường
  Điện thoại: 090 5092267