Bạn đang ở :   Thông báo - Cần biết > Giấy mời
    Đăng Nhập
GIẤY MỜI

Giấy mời họp trực tuyến thường kỳ tháng 9/2017 với UBND tỉnh

 Ngày 06/10/2017, UBND huyện ban hành Giấy mời số 163/GM-UBND về việc mời họp trực tuyến thường kỳ tháng 9/2017 với UBND tỉnh.

 Chi tiết Giấy mời xem TẠI ĐÂY

Đăng bởi : Quản trị viên Ngày đăng : 06/10/2017 Lượt xem : 216
Quay Về