Bạn đang ở :   Thông báo - Cần biết > Giấy mời
    Đăng Nhập
GIẤY MỜI

Giấy mời họp giao ban UBND huyện thường kỳ tháng 10/2017

 Ngày 23/10/2017, UBND huyện ban hành Giấy mời số 190/GM-UBND v/v mời họp giao ban UBND huyện tháng 10 năm 2017.

 Chi tiết Giấy mời xem TẠI ĐÂY.

Đăng bởi : Quản trị viên Ngày đăng : 23/10/2017 Lượt xem : 183
Quay Về