Bạn đang ở :   Thông báo - Cần biết > Giấy mời
    Đăng Nhập
GIẤY MỜI

Giấy mời họp giao ban UBND huyện quý IV năm 2017

 Ngày 25/12/2017, UBND huyện ban hành Giấy mời số 265/GM-UBND về việc mời họp giao ban UBND huyện quý IV năm 2017

 Chi tiết Giấy mời xem TẠI ĐÂY

Đăng bởi : Quản trị viên Ngày đăng : 26/12/2017 Lượt xem : 202
Quay Về