Bạn đang ở :   Thông báo - Cần biết > Giấy mời
    Đăng Nhập
GIẤY MỜI

Giấy mời họp UBND huyện thường kỳ tháng 5/2016

 Ngày 30/5/2016, UBND huyện có Giấy mời số 79/GM-UBND về việc mời họp UBND huyện thường kỳ tháng 5 năm 2016.

 Chi tiết Giấy mời xem TẠI ĐÂY.

Đăng bởi : Quản trị viên Ngày đăng : 30/05/2016 Lượt xem : 442
Quay Về