Đăng Nhập
TÀI LIỆU - HƯỚNG DẪN

Các văn bản, tài liệu về triển khai thi hành Luật Tố cáo năm 2018

 Ngày 08/11/2018, UBND huyện ban hành Công văn số 1626/UBND-CV v/v triển khai thi hành Luật Tố cáo năm 2018

 Nội dung Công văn xem TẠI ĐÂY.

Luật Tố cáo 2018

Tài liệu tuyên truyền Luật Tố cáo 2018

Đăng bởi : Quản trị viên Ngày đăng : 15/11/2018 Lượt xem : 87
Quay Về