Đăng Nhập

Thông báo ghim

   Đóng
THÔNG BÁO CHUNG

Giải thể bắt buộc các HTX không hoạt động trên địa bàn huyện

 Ngày 12/8/2019, Hội đồng giải thể bắt buộc Hợp tác xã huyện Đăk Glei đã ra Quyết định giải thể bắt buộc đối với 04 HTX không hoạt động trên địa bàn huyện.

 Chi tiết Quyết định xem TẠI ĐÂY.

Đăng bởi : Quản trị viên Ngày đăng : 14/08/2019 Lượt xem : 174
Quay Về

THÔNG BÁO CHUNG

Giải thể bắt buộc các HTX không hoạt động trên địa bàn huyện

 Ngày 12/8/2019, Hội đồng giải thể bắt buộc Hợp tác xã huyện Đăk Glei đã ra Quyết định giải thể bắt buộc đối với 04 HTX không hoạt động trên địa bàn huyện.

 Chi tiết Quyết định xem TẠI ĐÂY.

Đăng bởi : Quản trị viên Ngày đăng : 14/08/2019 Lượt xem : 175
Quay Về