Đăng Nhập
THÔNG BÁO CHUNG

Trưng cầu ý kiến lựa chọn mẫu phác thảo Tượng đài chiến thắng Đăk Pék

Ngày 23/9/2019, Ban tổ chức cuộc thi sáng tác phác thảo Tượng đài chiến thắng Đăk Pék ban hành thông báo trưng cầu ý kiến lựa chọn mẫu phác thảo Tượng đài chiến thắng Đăk Pék.

 Để có cơ sở lựa chọn mẫu phác thảo đáp ứng được yêu cầu về mỹ thuật, có giá trị lịch sử, thể hiện chiến thắng hào hùng của quân và dân huyện Đăk Glei đánh vào cứ điểm Đăk Pék – một chiến hào bất khả xâm phạm của Mỹ ngụy ở địa bàn Bắc Tây Nguyên giải phóng hoàn toàn huyện Đăk Glei vào ngày 16/5/1974, nhằm giáo dục cho thế hệ mai sau luôn biết ơn công lao, sự hi sinh xương máu của thế hệ cha ông đi trước cho nền độc lập của huyện nhà… Vì vậy, việc lựa chọn mẫu phác thảo mỹ thuật Tượng đài chiến thắng Đăk Pék đảm bảo được các yêu cầu trên, vừa có tính mỹ thuật cao, vừa kinh tế và bền vững là hết sức cần thiết.

Số lượng mẫu phác thảo trưng cầu ý kiến:

- Mẫu phác thảo tham gia dự thi: 03 mẫu. Ký kiệu mẫu: BQL 01, BQL 02, BQL 03

- Mẫu phác thảo do Hội đồng nghệ thuật góp ý chỉnh sửa và hoàn thiện bổ sung: 01 mẫu. Ký hiệu mẫu: BQL 23

* Thời gian trưng cầu: Bắt đầu từ ngày 23/9/2019 đến hết ngày 06/10/2019.

Mời các bạn gửi ý kiến chọn mẫu phác thảo Tượng đài chiến thắng Đăk Pek theo mẫu bên dưới.

Đăng bởi : Quản trị viên Ngày đăng : 24/09/2019 Lượt xem : 496
Quay Về