Đăng Nhập
THÔNG BÁO CHUNG

Kế hoạch tổ chức cuộc thi Tuyên tuyền về chủ quyền biển đảo Việt Nam năm 2020 của BTGTU Kon Tum

Kế hoạch tổ chức cuộc thi Tuyên tuyền về chủ quyền biển đảo Việt Nam năm 2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum

 Chi tiết Kế hoạch xem TẠI ĐÂY

Đăng bởi : Quản trị viên Ngày đăng : 17/12/2019 Lượt xem : 119
Quay Về