Đăng Nhập
THÔNG BÁO CHUNG

Thông báo: Bảng giá đất, vật kiến trúc, cây trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

UBND tỉnh ban hành bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020-2024), bảng giá cây trồng, bảng giá nhà, công trình xây dựng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

1. Bảng giá đất ở tại đô thị

2. Bảng giá đất ở tại nông thôn

3. Bàng giá đất nông nghiệp

4. Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng

5. Bảng giá các loại cây trồng

Phụ lục nguyên tắc và phương pháp áp dụng mức giá bồi thường

 

Đăng bởi : Quản trị viên Ngày đăng : 03/01/2020 Lượt xem : 198
Quay Về