Đăng Nhập
THÔNG BÁO CHUNG

Thông báo: Kết quả thu nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức ngành GD-ĐT năm học 2019-2020

 Ngày 15/01/2020, Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục - Đào tạo huyện năm học 2019-2020 ban hành thông báo số 01/TB-HĐTD v/v kết quả thu nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức ngành GD-ĐT năm học 2019-2020.

 Chi tiết Thông báo xem TẠI ĐÂY.

Đăng bởi : Quản trị viên Ngày đăng : 15/01/2020 Lượt xem : 731
Quay Về