Đăng Nhập
THÔNG BÁO CHUNG

Thông báo nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương mùng 10/3/2020 và treo cờ Tổ quốc

 Ngày 31/3/2020, UBND huyện ban hành Thông báo số 104/TB-UBND về việc nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3) và treo cờ Tổ quốc.

Theo đó, UBND huyện Đăk Glei thông báo nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3) và treo cờ Tổ quốc như sau:

1. Thời gian nghỉ Lễ

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội nghỉ 01 ngày, thứ 5 ngày 02/4/2020.

2. Về treo cờ Tổ quốc

- Yêu cầu tất cả các cơ quan, công sở, ban, ngành, đơn vị, hội, đoàn thể, trường học, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện và các hộ dân treo cờ Tổ quốc từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 02/4/2020.

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc nhắc nhở các hộ dân trên địa bàn huyện treo cờ Tổ quốc theo đúng quy định hiện hành; thay tất cả cờ cũ, cờ rách, cờ phai màu bằng cờ mới để tạo mỹ quan và sự tôn nghiêm trang trọng; đồng thời dọn dẹp vệ sinh nơi ở và môi trường xung quanh.

3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp bố trí Lực lượng trực trong ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương mùng 10/3/2020 để giải quyết những vấn đề phát sinh đột xuất.

4. Ban chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, các Đồn Biên phòng có kế hoạch bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau ngày nghỉ Lễ, đặc biệt tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện.

5. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hạn chế đi lại, không đến chỗ tập trung đông người nhằm phòng tránh dịch bệnh do Covid-19 theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc “Tỉnh nào ở tỉnh đó, huyện nào ở huyện đó, xã nào ở xã đó, thôn nào ở thôn đó, nhà nào ở nhà đó”.

6. Giao Trung tâm văn hóa – Thể thao - Du lịch và Truyền thông, Trang thông tin điện tử huyện có trách nhiệm đăng tải thông tin nội dung thông báo này trên các phương tiện thông tin đại chúng để cán bộ và nhân dân biết, thực hiện.

Thông báo 104/TB-UBND

Đăng bởi : Quản trị viên Ngày đăng : 31/03/2020 Lượt xem : 114
Quay Về