Đăng Nhập
THÔNG BÁO CHUNG

Thư mời viết bài nội san chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, 45 năm thành lập lại huyện

 Ngày 13/4/2020, Ban Biên tập Nội san chào mừng đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập lại huyện Đăk Glei (01/11/1975 - 01/11/2020) phát hành thư mời tham gia viết bài xây dựng Nội san chào mừng đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập lại huyện Đăk Glei (01/11/1975 - 01/11/2020).

 

Đăng bởi : Quản trị viên Ngày đăng : 14/04/2020 Lượt xem : 152
Quay Về