Đăng Nhập
THÔNG BÁO CHUNG

Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Kon Tum” (25/9/1930-25/9/2020)

 Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đăk Glei phát động cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Kon Tum.

 Kế hoạch 111-KH/BTGTU, ngày 17-01-2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Thông báo số 08-TB/BTCCT, ngày 03-4-2020 của Ban Tổ chức Cuộc thi 

Đăng bởi : Quản trị viên Ngày đăng : 14/04/2020 Lượt xem : 218
Quay Về