Đăng Nhập
THÔNG BÁO CHUNG

Lấy ý kiến tham gia đối với dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XIX, Đảng bộ huyện

Ngày 28/4/2020, Ban Tuyên giáo Huyện ủy ban hành Công văn số 491-CV-BTGHU v/v công bố và tổ chức lấy ý kiến tham gia đối với dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XIX Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025

 Chi tiết Công văn và toàn văn Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XIX Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 xem TẠI ĐÂY

Đăng bởi : Quản trị viên Ngày đăng : 30/04/2020 Lượt xem : 309
Quay Về