Đăng Nhập

Thông tin chỉ đạo điều hành

   Đóng
10:02 SA | 13/10/2015

 Ngày 28/9/2015, UBND huyện Đăk Glei đã ban hành Quyết định số 441/QĐ-CT về việc phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó chủ tịch và các thành viên khác của UBND huyện Đăk Glei nhiệm kỳ 2011-2016.

2:25 CH | 07/07/2015

 Ngày 07/7/2015, UBND huyện Đăk Glei đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016. Trên cơ sở đó, phòng Tài chính - Kế hoạch đã ban hành Công văn số 41/CV-TCKH về việc hướng dẫn khung kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016.

Trang 8 trong 8Đầu tiên    Trước   3  4  5  6  7  [8]  Tiếp   Cuối