Bạn đang ở :   Thông báo - Cần biết > Tuyển dụng
    Đăng Nhập
9:19 SA | 30/05/2017

 Ngày 24/5/2017, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 1346/KH-UBND về việc tuyển dụng công chức các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2017.

4:52 CH | 08/12/2016

Ngày 28/11/2016, Ban quản lý Dự án KFW10 huyện Đăk Glei ra Thông báo số 02/TB-BQL về việc  tuyển dụng cán bộ hiện trường phụ trách xã.