Bạn đang ở :   Thông báo - Cần biết > Tuyển dụng
    Đăng Nhập
3:51 CH | 15/05/2020

 Hội đồng Tuyển dụng viên chức ngành GD-ĐT năm học 2019-2020 huyện Đăk Glei Thông báo triệu tập thí sinh dự xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2019-2020

2:23 CH | 12/02/2020

 Ngày 11/02/2020, Hội đồng Tuyển dụng viên chức ngành GD-ĐT năm học 2019-2020 huyện Đăk Glei ban hành Thông báo số 04/TB-HĐTD v/v Kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức ngành GD&ĐT năm học 2019-2020.

2:37 CH | 12/12/2019

 Ngày 09/12/2019, UBND huyện ban hành Thông báo số 268/TB-UBND v/v Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đăk Glei năm học 2019-2020

10:15 SA | 12/11/2019

 Để đáp ứng nhu cầu sản xuất và phát triển, Công ty CP nước giải khát Ngọc Linh có nhu cầu tuyển dụng nhân sự một số vị trí.

10:08 SA | 12/11/2019

 Ngày 11/11/2019, UBND huyện Đăk Glei ban hành Thông báo số 240/TB-UBND v/v Tổ chức tuyển dụng Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã năm 2019.

9:19 SA | 30/05/2017

 Ngày 24/5/2017, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 1346/KH-UBND về việc tuyển dụng công chức các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2017.

4:52 CH | 08/12/2016

Ngày 28/11/2016, Ban quản lý Dự án KFW10 huyện Đăk Glei ra Thông báo số 02/TB-BQL về việc  tuyển dụng cán bộ hiện trường phụ trách xã.