Bạn đang ở :   Thông báo - Cần biết > Tuyển dụng
    Đăng Nhập
TUYỂN DỤNG

Thông báo công nhận kết quả tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện năm học 2019-2020

 Ngày 26/6/2020, UBND huyện ban hành Thông báo số 178/TB-UBND v/v công nhận kết quả trúng tuyển, kỳ tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện năm học 2019-2020

 Chi tiết Thông báo xem TẠI ĐÂY

Đăng bởi : Quản trị viên Ngày đăng : 26/06/2020 Lượt xem : 509
Quay Về