Bạn đang ở :   Tin tức > Dự án - Quy hoạch
    Đăng Nhập
DỰ ÁN - QUY HOẠCH

Quyết định Phê duyệt quy hoạch thăm dò khoáng sản sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum

 Quyết định Phê duyệt quy hoạch thăm dò khoáng sản sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

 Tải về TẠI ĐÂY.

Thuyết minh Quy hoạch khoáng sản Tải về TẠI ĐÂY

Đăng bởi : Quản trị viên Ngày đăng : 24/11/2016 Lượt xem : 581
Quay Về