Bạn đang ở :   Tin tức > Dự án - Quy hoạch
    Đăng Nhập
DỰ ÁN - QUY HOẠCH

Quyết định Phê duyệt khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản

 Quyết định Phê duyệt khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 Tải về TẠI ĐÂY.

Đăng bởi : Quản trị viên Ngày đăng : 24/11/2016 Lượt xem : 621
Quay Về