Bạn đang ở :   Tin tức > Dự án - Quy hoạch
    Đăng Nhập
DỰ ÁN - QUY HOẠCH

Ban quản lý Dự án giảm nghèo Tây nguyên thông báo tuyển chọn tư vấn cá nhân (Lần 2)

 Về việc tuyển chọn tư vấn cá nhân làm việc tại Ban Quản lý Dự án Giảm nghèo khu vực Tây nguyên huyện Đăk Glei. Xem chi tiết tại Thông báo số 04/BQLDA-TB ngày 28/10/2015 của Ban Quản lý Dự án giảm nghèo khu vực Tây nguyên huyện Đăk Glei.

 

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
Đăng bởi : Quản trị viên Ngày đăng : 28/10/2015 Lượt xem : 1226
Quay Về
Error Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.