Bạn đang ở :   Tin tức > Dự án - Quy hoạch
    Đăng Nhập
DỰ ÁN - QUY HOẠCH

Ban Quản lý Dự án Giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên huyện Đăk Glei thông báo tuyển chọn Tư vấn cá nhân

 Ngày 30/5/2016, Ban Quản lý Dự án Giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên huyện Đăk Glei có Thông báo số 08/TB-BQLDA về việc thực hiện đấu thầu 02 gói thầu: Tuyển chọn Tư vấn cá nhân (ICS) làm việc tại Ban Quản lý Dự án Giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên huyện Đăk Glei.

 Chi tiết Thông báo xem TẠI ĐÂY.

Đăng bởi : Quản trị viên Ngày đăng : 03/06/2016 Lượt xem : 1231
Quay Về