Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

   Đóng
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Hội nghị triển khai chuyên đề 2019 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 Sáng ngày 19/3//2019, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đăk Glei tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tham dự hội nghị có các đồng chí cán bộ, công chức, ciên chức, chiến sỹ đang công tác tại các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện.

 

Đ/c Bùi Văn Đường -  Phó Ban tuyên giáo Huyện ủy triển khai chuyên đề năm 2019

Tại Hội nghị Cán bộ, Công chức, Viên chức, chiến sỹ được nghe báo cáo viên Ban tuyên giáo Huyện ủy giới thiệu chuyên đề năm 2019 gồm có hai phần: Phần thứ nhất là tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân. Phần thư hai là chủ trương của Đảng, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

Quang cảnh Hội Nghị

Chuyên đề năm 2019 được triển khai trong cán bộ, công chức, viên chức, nhằm tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.

 

Tin, ảnh: Bích Hồng - A Lộc.

 

Đăng bởi : Quản trị viên Ngày đăng : 21/03/2019 Lượt xem : 221
Quay Về