Bạn đang ở :   Tin tức
    Đăng Nhập
TIN TỨC

Sơ kết tình hình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM, Chỉ thị 20 và XDCB 6 tháng đầu năm 2019

Sáng ngày 25/7/2019, UBND huyện Đăk Glei tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới, Chỉ thị 20 và xây dựng cơ bản, 6 tháng đầu năm 2019. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo các phòng ban chuyên môn, các đơn vị ngành dọc, UBND các xã, thị trấn. Đồng chí Hoàng Trung Thông – Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

06 tháng đầu năm 2019, việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của các cấp ủy, chính quyền, sự nỗ lực của các ban ngành, sự tham gia hưởng ứng của các tổ chức đoàn thể, người dân trên địa bàn. Qua quá trình thực hiện đã đạt được một số kết quả. Công tác tuyên truyền vận động Nhân dân được quan tâm, đã có sự phối hợp giữa các ban ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới thông qua các cuộc vận động, các phong trào thi đua. Qua đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về chương trình xây dựng NTM đã có sự chuyển biến tích cực. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường kịp thời, phát hiện những tồn tại, hạn chế ở cơ sở để chấn chỉnh, hướng dẫn khắc phục đã tiến hành lồng ghép nguồn vốn thuộc các chương trình MTQG, các chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu để đầu tư nhiều công trình, dự án hạ tầng kỹ thuật ở các, diện mạo nông thôn có sự chuyển biến tích cực, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Bên cạnh đó, cũng còn một số xã chưa có các giải pháp huy động, tăng cường nguồn lực đầu tư cho chương trình như huy động sự tham gia, hỗ trợ của các tổ chức doanh nghiệp, người dân, dẫn đến khó hoàn thành môt số tiêu chí như: tiêu chí số 5 về trường học, số 6 về cơ sở vật chất văn hóa, số 9 về nhà ở, số 10 về thu nhập, số 11 về hộ nghèo, số 19 về QPAN, mục tiêu đặt ra quá cao so với tình hình thực tế của địa phương.

Trong thời gian tới, huyện Đăk Glei tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp để trong năm 2019, để các xã đạt thêm các tiêu chí  8,13,19 và các tiêu chí mà từng xã đã đăng ký giao ước thi đua trong năm 2019.

Tin, ảnh: A Lộc – Minh Đức

Trung tâm VHTTDL&TT huyện

Đăng bởi : Quản trị viên Ngày đăng : 26/07/2019 Lượt xem : 190
Quay Về