Bạn đang ở :   Tin tức
    Đăng Nhập
TIN TỨC

100% các chi bộ cơ sở trực thuộc 15 đảng bộ cơ sở đã tổ chức Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025

Thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ chính trị và Kế hoạch của Huyện ủy Đăk Glei, đến nay có 178 chi bộ trực thuộc 15 Đảng bộ cơ sở đã tổ chức Đại hội Đảng, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội Chi bộ phòng VHTT nhiệm kỳ 2020-2025

Nhìn chung, Đại hội các chi bộ diễn ra trang trọng với phương châm kế thừa ổn định và đổi mới sáng tạo, phát triển, dân chủ, cởi mở và đoàn kết, báo cáo chính trị được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong chi bộ, đảng viên, việc thảo luận văn kiện tại đại hội sôi nổi, từ đó báo cáo chính trị tại đại hội thể hiện được trí tuệ, ý chí của tập thể, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng chi bộ, xác định rõ mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và giãi pháp khã thi để lãnh đạo trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Y Thanh – PBT Huyện ủy Đăk Glei cho biết: “Về công tác chỉ đạo Đại hội, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập các tổ chỉ đạo, phân công cấp ủy phụ trách địa bàn phụ trách Đại hội. Qua quá trình tổ chức Đại hội đến nay, 178 chi bộ trực thuộc 15 Đảng bộ cơ sở đã hoàn thành tổ chức Đại hội Đảng, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Hiện tại, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy tiến hành tổ chức Đại hội; các chi bộ thuộc ban tham mưu giúp việc Huyện ủy đã Đại hội xong”.

Đại hội các chi bộ trực thuộc 15 Đảng bộ cơ sở huyện Đăk Glei đã bầu 339 cấp ủy viên khóa mới, trong đó có 200 ủy viên tái cử, 89 ủy viên nữ và 143 ủy viên là dân tộc thiểu số.

Tin, ảnh: A Lộc

Trung tâm VHTTDL&TT huyện

Đăng bởi : Quản trị viên Ngày đăng : 27/03/2020 Lượt xem : 117
Quay Về