Bạn đang ở :   Tin tức > Kinh tế - chính trị
    Đăng Nhập
KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Hội nghị giao ban các tổ chức cơ sở Đảng quý I năm 2018

Sáng ngày 29/3/2018, Huyện ủy Đak Glei tổ chức hội nghị giao ban các tổ chức cở sở Đảng quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2018. Đồng chí Y Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

 

Các đại biểu tham dự hội nghị

Quý I năm 2018, các tổ chức cơ sở Đảng của huyện đã bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên và chương trình công tác đề ra, tập trung triển khai nhiệm vụ được giao, cơ bản đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra, làm tốt công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; chăm lo vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, hộ đồng bào nghèo ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện nhân dịp Tết cổ truyền Mậu Tuất 2018.

Các tổ chức cơ sở Đảng đã chỉ đạo đảng viên xây dựng bản cam kết, chương trình hành động kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu năm 2018, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và triển khai thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư khóa XI về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Kịp thời bổ sung, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Tăng cường kiểm tra, giám sát các đơn vị trực thuộc trong việc tổ chức triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của cấp trên, góp phần tích cực vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên. Toàn huyện đã kết nạp được 17 đảng viên mới, chuyển Đảng chính thức cho 31 đồng chí và cấp thẻ Đảng cho 31 đồng chí. Trao tặng huy hiệu Đảng đợt 3/2 cho 10 đồng chí.

Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận tham gia nhiều ý kiến, tập trung làm rõ những khuyết điểm, tồn tại và đưa ra các giải pháp nhằm giải quyết khó khăn, vướng mắc về việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế, kiêm nhiệm chức danh…

         Kết luận hội nghị, đồng chí Y Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy ghi nhận những kết quả đạt được của các tổ chức cơ sở Đảng trong quý I và đề nghị trong quý II/2018, các tổ chức cơ sở Đảng cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm: Rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015 -2020 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025; xây dựng, củng cố kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, thực hiện tốt công tác tạo nguồn phát triển đảng viên; đặc biệt, đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới, các tổ chức cơ sở Đảng cần chủ động thực hiện các giải pháp để sắp xếp lại bộ máy tổ chức, xây dựng vị trí việc làm nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao.                                                   

Tin, ảnh: Bích Hồng

Đăng bởi : Quản trị viên Ngày đăng : 30/03/2018 Lượt xem : 261
Quay Về