Bạn đang ở :   Tin tức > Kinh tế - chính trị
    Đăng Nhập
KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 14 nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày 9/7/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đăk Glei tổ chức Hội nghị lần thứ 14, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tham dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Huyện ủy,các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

Đ/c Y Ngọc - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy khai mạc hội nghị.

Hội nghị đã thông qua báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội khóa XVIII Đảng bộ huyện.

Theo đó, trong  nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ  XVIII và thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu  năm 2018, nhìn chung tình hình kinh tế - xã hội đã có chuyển biến tích cực trên hầu hết các lĩnh vực. Tổng giá trị sản xuất ước  đạt 212,7 tỷ đồng, đạt 13,52% so với kế hoạch và đạt 108,19% so với cùng kỳ, cơ cấu kinh tế chuyển dịch khá. Nông, lâm, thủy sản đạt 34,4%. Công nghiệp xây dựng đạt 28,3%. Thương mại - dịch vụ đạt 37,3%. Tổng thu ngân sách ước đạt 232.358 triệu đồng, đạt 77,28% so với dự toán tỉnh giao và đạt 76,13% so với dự toán HĐND huyện giao. Văn hóa xã hội được quan tâm triển khai thực hiện đồng bộ, cơ bản đáp ứng được nhu cầu thiết yếu của Nhân dân. Quốc phòng an ninh luôn được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng được nâng lên. Công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp ngày càng hiệu lực, hiệu quả. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Nhân dân có chuyển biến tích cực. Khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được củng cố vững chắc. Cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong huyện tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp.  Những thành tựu đạt được đã khẳng định sự đi lên của huyện, tạo tiền đề cho huyện phát triển hơn nữa trong những năm tiếp theo.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích những thành tựu đạt được, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và giải pháp trong thời gian tới nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII đã đề ra trong nửa nhiệm kỳ còn lại. Trong đó, tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ và có hiệu quả các giải pháp, phấn đấu tạo sự phát triển bứt phá về kinh tế, tạo bước phát triển mạnh mẽ về văn hóa - xã hội, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền các cấp, tăng cường công tác quốc phòng - an ninh, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự trong sạch, vững mạnh.

Bích Hồng  -  A Lộc.

Đăng bởi : Quản trị viên Ngày đăng : 13/07/2018 Lượt xem : 337
Quay Về