Bạn đang ở :   Tin tức > Kinh tế - chính trị
    Đăng Nhập
KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

hội nghị đánh giá tình hình nhiệm vụ thu thuế 6 tháng đầu năm 2018

Ngày 11/7/2018,  huyện Đăk Glei tổ chức hội nghị đánh giá tình hình nhiệm vụ thu thuế 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ thu thuế 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Hoàng Trung Thông - Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Trong 6 tháng đầu  năm 2018,  Chi cục thuế huyện Đăk Glei đã triển khai đồng loạt các biện pháp để quản lý và khai thác các nguồn thu, tập trung thu hồi nợ đọng thuế, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra chấp hành pháp luật về thuế, chống thất thu thuế, phí và lệ phí; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn huyện thực hiện việc thu thuế đúng, đủ kịp thời bổ sung vào dự toán ngân sách Nhà nước. 6 tháng đầu năm 2018, tổng thu trên địa bàn huyện là 10.407 triệu đồng, đạt 64,4% so với kế hoạch tỉnh giao, đạt 50,2% so với dự toán HĐND - UBND huyện giao và bằng 174% so với cùng kỳ năm 2017.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong 6 tháng cuối năm 2018, Chi cục thuế huyện Đăk Glei sẽ tập trung thực hiện các biện pháp quản lý thuế, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, trốn thuế, nợ thuế, đẩy mạnh hiện đại hóa công tác quản lý thuế gắn với cải cách thủ tục hành chính, khai thác tăng thêm nguồn thu cho ngân sách Nhà nước. Phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu năm 2018 là 20.150 triệu đồng.

Bích Hồng - Minh Đức

Đăng bởi : Quản trị viên Ngày đăng : 13/07/2018 Lượt xem : 285
Quay Về