Bạn đang ở :   Tin tức > Kinh tế - chính trị
    Đăng Nhập
KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Hội nghị giao ban các tổ chức cơ sở Đảng quý II và phương hướng nhiệm vụ quý III-2018

Ngày 10/7/2018, Huyện ủy Đăk Glei tổ chức hội nghị giao ban các tổ chức cơ sở Đảng quý II/2018. Đồng chí Y Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Trong quý II/2018, các tổ chức cơ sở Đảng đã bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện uỷ triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, nhờ đó tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục được duy trì và phát triển, một số chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, đã kết nạp mới 24 đảng viên, chuyển Đảng chính thức cho 29 đảng viên và cấp thẻ Đảng cho 29 đồng chí, trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5 cho 10 đồng chí. Các Đảng ủy, chi bộ đã tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Tổ chức tuyên truyền, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện uỷ, tuyên truyền, vận động Nhân dân giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Đ/c Y Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Y Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy đề nghị các tổ chức cơ sở Đảng tiếp tục bám sát các Nghị quyết đã triển khai để thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền. Tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, quan tâm phòng chống dịch bệnh và phát triển đàn gia súc, gia cầm. Tăng cường xử lý vi phạm hành lang  an toàn giao thông đường bộ, xử lý nghiêm các đối tượng tham nhũng, lãng phí, đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, quan tâm xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, các ngành, các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với nhau để cùng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ về phát kinh tế - xã hội đã đề ra.

Bích Hồng - A Lộc

Đăng bởi : Quản trị viên Ngày đăng : 13/07/2018 Lượt xem : 281
Quay Về