Bạn đang ở :   Tin tức > Kinh tế - chính trị
    Đăng Nhập
KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Huyện Đăk Glei phấn đấu thu thuế 2018 đạt chỉ tiêu được giao

Xác định công tác thu ngân sách là nhiệm vụ trọng tâm, ngay từ đầu năm UBND huyện Đăk Glei đã xây dựng kế hoạch, và giao nhiệm vụ cụ thể cho các xã, thị trấn và các cơ quan đơn vị khẩn trương triển khai các biện pháp thu thuế trên địa bàn huyện Đăk Glei.

Thu thuế các hộ kinh doanh

Theo báo cáo của Chi cục Thuế huyện, thuế và phí 7 tháng đầu năm 2018 thu được 12,2 tỉ đồng đạt 75,4% so với kế hoạch, trong đó, chỉ tính riêng tiền thuế sử dụng đất được 2,132 tỉ đồng đặt 213,2% kế hoạch. Trong thời gian tới, huyện Đăk Glei tập trung chỉ đạo ngành thuế tích cực triển khai các biện pháp để thu đúng, thu đủ các loại thuế, không để nợ đọng thuế; phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn tổ chức kiểm tra, nắm bắt, đánh giá đúng thực trạng về tình hình quản lý thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, tình hình chấp hành pháp luật thuế của các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh, chống thất thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh vận tải, thương mại dịch vụ, khai thác khoáng sản, tập trung thu hồi các khoản nợ đọng từ đất, đồng thời đẩy mạnh công tác kiểm tra, ngăn chặn và sử lý các hành vi trốn thuế, gian lận thuế và thu hồi tiền nợ đọng thuế, phấn đấu hoàn thành dự toán năm 2018.

A Lộc

Đăng bởi : Quản trị viên Ngày đăng : 02/08/2018 Lượt xem : 287
Quay Về