Bạn đang ở :   Tin tức > Kinh tế - chính trị
    Đăng Nhập
KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Dự sinh hoạt với các TCCS Đảng, giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ

Thời gian vừa qua, lãnh đạo Thường trực Huyện ủy đã chỉ đạo tổ chức các đoàn công tác gồm lãnh đạo Thường trực trực tiếp làm trưởng đoàn hoặc các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ và đại diện các ban xây dựng Đảng trực tiếp xuống tận cơ sở dự sinh hoạt với chi bộ. 

Một buổi sinh hoạt chi bộ thôn Rooc Mẹt, xã Đăk Nhoong

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 22- NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; triển khai có hiệu quả chỉ thị 05 của bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc triển khai nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" trong nội bộ, cùng với nhiều giải pháp đồng bộ thiết thực, lãnh đạo Thường trực Huyện ủy chỉ đạo tổ chức các đoàn công tác gồm lãnh đạo Thường trực trực tiếp làm trưởng đoàn hoặc các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ và đại diện các ban xây dựng Đảng trực tiếp xuống tận cơ sở dự sinh hoạt với chi bộ. Kế hoạch được bắt đầu từ đầu tháng 6-2018 cho tới nay đã tổ chức được gần trăm lượt đoàn công tác, đến dự sinh hoạt tại các chi bộ.  Trước khi dự sinh hoạt với chi bộ nào, Văn phòng Huyện ủy thông báo trước thành phần, thời gian đoàn đến để chi bộ biết chủ động tổ chức sinh hoạt theo quy định. Đoàn công tác chỉ nghe, theo dõi diễn biến, nội dung cuộc họp không can thiệp trong quá trình tổ chức cuộc họp cho đến khi đồng chí bí thư kết thúc cuộc họp. Sau khi đã hoàn tất nội dung chương trình cuộc họp, các thành viên đoàn công tác cho ý kiến đánh giá về những nội dung chất lượng cuộc họp, sau ý kiến của các thành viên, đoàn trưởng kết luận đánh giá chất lượng buổi sinh hoạt, nêu rõ ưu khuyết điểm đồng thời yêu cầu chi bộ khắc phục những vấn đề tồn tại yếu kém.

Qua dự hàng chục cuộc sinh hoạt tại các chi bộ với từng loại hình khác nhau, từ chi bộ cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước, cơ quan quân sự, công an, nông thôn.... chúng tôi những người tham gia đoàn công tác có nhận xét chung:

Về ưu điểm: Đa số các chi bộ đã bám sát quy định duy trì nề nếp sinh hoạt theo quy định; cấp ủy đã có sự chủ động chuẩn bị nội dung sinh hoạt, bám sát nhiệm vụ chính trị đáp ứng yêu cầu công tác lãnh đạo cơ quan đơn vị; đa số các chi bộ đã phát huy được vai trò hạt nhân chính trị của mình trong lãnh chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương đơn vị; làm tốt công tác quản lý, giáo dục đảng viên; đội ngũ đảng viên phát huy được vai trò tiên phong, gương mẫu trong cơ quan đơn vị; làm tốt công tác tuyên truyền, chuyển tải đường lối chủ trương của đảng, pháp luật chính sách của nhà nước đến với nhân dân và tổ chức vận động nhân dân thực hiện.

Về hạn chế: Đoàn công tác đã nhận ra những vẫn đề bất cập yếu kém cần  kịp thời lãnh chỉ đạo quyết liệt, nhất là những vấn đề yếu kém mang tính phổ biến có hệ thống: công tác chuẩn bị nội dung cho một cuộc họp có nơi còn sơ sài, chưa có chiều sâu, nhiều nơi chưa làm đúng quy trình; vai trò dân chủ của đảng viên có nơi chưa được phát huy, cuộc họp có ít ý kiến tham gia ; cuộc họp chi bộ có nơi chưa thể hiện rõ nét tính lãnh đạo, tính chiến đấu, tính giáo dục của Đảng, thậm chí có chi bộ khi kết thúc cuộc họp bỏ sót nội dung quan trọng  mặc dù đã có trong chương trình; có chi bộ người chủ trì kết luận cuộc họp không cụ thể rõ ràng rất khó để đảng viên biểu quyết thông qua, có thể nói "chưa thuộc bài"; một số nơi nhất là các chi bộ mà bí thư là thủ trưởng của cơ quan đơn vị xẩy ra hiện tượng chủ trì cuộc họp "nhầm vai"; vẫn còn khá nhiều chi bộ chưa tổ chức được các cuộc họp chuyên đề, hoặc tổ chức nhưng còn rất lúng túng, chất lượng chưa cao; một số nơi nặng về chủ nghĩa kinh nghiệm, chưa bám sát hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ mà nay đã được bổ sung mới theo Hướng dẫn 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018, của  Ban Tổ chức Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; nội dung công tác thông tin thời sự, nghiên cứu học tập lý luận chưa được coi trọng đúng mức...nói chung đang còn khá nhiều vấn đề bất cập.

Mặc dù sau mỗi cuộc họp đoàn công tác đã trực tiếp chỉ ra yếu kém và có sự chỉ đạo khắc phục, tuy nhiên như vậy vẫn là chưa đủ, chưa yên tâm, vẫn là trăn trở của lãnh đạo huyện hiện nay. Quyết tâm của lãnh đạo huyện từ nay đến cuối nhiệm kỳ là phải dự hết tất cả các các cuộc họp chi bộ ở các cấp ủy còn lại, để vừa uốn nắn trực tiếp, vừa đúc rút kinh nghiệm thực tiễn để có giải pháp thiết thực nhất nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của toàn đảng bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Việc trực tiếp đến dự họp chi bộ với các tổ chức cơ sở đảng có thể nói đây là cách làm mới rất thiết thực và bước đầu có hiệu quả. Triển khai công tác này âu cũng là chúng ta đang thực hiện  "xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" chuyên đề 2018.

Theo chỉ đạo của đồng chí  Y Ngọc-Tỉnh ủy viên, Bí Thư Huyện ủy "cách làm này sẽ tiếp tục được duy trì thường xuyên có nề nếp trong thời gian tới mà đặc biệt là cấp ủy Đảng ở các xã, thị trấn, những nơi có đảng bộ cở sở, đây thực chất cũng là công tác giám sát, kiểm tra thường xuyên của Đảng trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương".

Thiết nghĩ các chi bộ đã được đoàn trực tiếp giám sát, uốn nắn hoặc chưa được đoàn đến dự sinh hoạt cần chủ động tích cực nghiên cứu, vận dụng sáng tạo Hướng dẫn 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018, của  Ban Tổ chức Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ phù hợp với loại hình chức năng nhiệm vụ của chi bộ mình; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của chi bộ, phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên, thiết thực nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo xây dựng huyện nhà ổn định và phát triển, góp phần tích cực cùng quân và dân cả nước thực hiện sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế.

Bùi Văn Đường

Đăng bởi : Quản trị viên Ngày đăng : 08/11/2018 Lượt xem : 352
Quay Về