Bạn đang ở :   Tin tức > Kinh tế - chính trị
    Đăng Nhập
KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 17 khóa XVIII 2015-2020

Chiều ngày 03/04/2019, BCH Đảng bộ huyện tổ chức hội nghị lần thứ 17. Tham dự hội nghị có các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ huyện khóa XVIII nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Y Ngọc - Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

 Quang cảnh hội nghị BCH.

Hội nghị đã thông qua tờ trình số 152 ngày 02/04/2019 của BTV Huyện ủy về thông qua quyết định thành lập các tiểu ban đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tờ trình số 153 ngày 02/04/2019 của BTV Huyện ủy về thông qua báo cáo 01 năm thực hiện nghị quyết 08 ngày 02/03/2018 của BTV Tỉnh ủy về đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh. Dự thảo quy định của BCH Đảng bộ huyện về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là ủy viên BTV Huyện ủy, ủy viên BCH Đảng bộ huyện. Thông qua quyết định của BTV Tỉnh ủy về khen thưởng tổ chức, đảng viên. 

Nhìn chung trong 03 tháng đầu năm 2019, Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị, tận dụng thời cơ và những thuận lợi, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục phát triển ổn định, sản xuất nông, lâm nghiệp phát triển khá. Các hoạt động thương mại  dịch vụ được duy trì và đạt mức tăng trưởng khá, công tác đầu tư xây dựng cơ bản tiếp tục được quan tâm. Các hoạt động văn hoá, văn nghệ có nhiều chuyển biến tích cực, thông tin tuyên truyền diễn ra phong phú, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, công tác đối ngoại đạt được những kết quả tích cực, quốc phòng, an ninh được giữ vững. Về công tác xây dựng Đảng, huyện ta đã thường xuyên đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; tập trung củng cố, kiện toàn các tổ chức cơ sở Đảng; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được thực hiện có hiệu quả; công tác dân vận được chú trọng, trong đó Mặt trận và các đoàn thể đã triển khai các hoạt động có ý nghĩa thiết thực, gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội...  Hội nghị đã thông qua báo cáo số 559 ngày 28/03/2018 của BTV Huyện ủy về những công việc quan trọng BTV Huyện ủy đã giải quyết từ sau hội nghị lần thứ 16 BCH Đảng bộ huyện khóa XVIII đến nay, những vấn đề BTV Huyện ủy sẽ bàn quyết định trong thời gian tới.

Bí thư Huyện ủy Y Ngọc phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị BCH Đảng bộ huyện đã làm rõ một số hạn chế, yếu kém trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, đồng thời đề ra giải pháp tháo gỡ trong thời gian tiếp theo. Đặc biệt là công tác chuẩn bị cho đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong thời gian từ nay đến cuối năm, BCH Đảng bộ huyện tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tập trung phát huy nội lực, khắc phục yếu kém, giữ vững ổn định chính trị - xã hội. Phát huy tiềm năng lợi thế, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phục vụ cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững; đảm bảo an sinh - xã hội; đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo, cải thiện và nâng cao đời sống  nhân dân, xây dựng nông thôn mới; giữ vững an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, thực hiện tốt và hoàn thành các kế hoạch đã đề ra. 

Tin, ảnh: A Lộc - Y Đông

Đăng bởi : Quản trị viên Ngày đăng : 09/04/2019 Lượt xem : 483
Quay Về