Bạn đang ở :   Tin tức > Kinh tế - chính trị
    Đăng Nhập
KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Hiệu quả vốn vay từ Ngân hàng chính sách xã hội huyện Đăk Glei

Trong những năm qua, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đăk Glei đã kịp thời đưa nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước đến với hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, giúp họ đầu tư mở rộng sản xuất, chăn nuôi, phát huy hiệu quả nguồn vốn vay.

NHCSXH giải ngân vốn vay tại thị trấn Đăk Glei.

Trong 06 tháng đầu năm 2019, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, chính quyền địa phương các xã, thị trấn tổ chức giải ngân cho vay đúng đối tượng, quản lý chặt chẽ, hiệu quả nguồn vốn. Trong quý II/2019 đã có 489 lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách khác được vay vốn từ NHCSXH, với 7.450 hộ còn dư nợ. Qua kiểm tra của Ngân hàng Chính sách xã hội và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, vật tư đảm bảo của các hộ vay vốn ổn định, đảm bảo khả năng trả nợ. Đại đa số các hộ vay vốn chương trình hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn, hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn…. đều sử dụng vào mục đích để chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng cây công nghiệp….

Hàng năm, nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội đã góp phần làm tăng tổng số lượng đàn trâu bò của huyện, mở rộng diện tích đất trồng rừng của hộ gia đình, tăng số lượng các dịch vụ kinh doanh buôn bán nhỏ. Chính sách cho vay xuất khẩu lao động đã tạo điều kiện thuận lợi giúp nhiều lao động địa phương có cơ hội nâng cao tay nghề, trình độ, tìm được công việc và có thu nhập ổn định. Chương trình cho vay học sinh sinh viên nghèo giúp nhiều học sinh có cơ hội tiếp tục học tập. Ngoài ra, chương trình cho vay xây dựng công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đã giúp cho nhiều hộ gia đình có cơ hội tiếp cận và sử dụng nguồn nước sạch, công trình vệ sinh đạt tiêu chuẩn, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống.

Đặc biệt, từ nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội, phong trào phát triển sản xuất của hộ gia đình không ngừng lan rộng. Nhờ đó, nhiều hộ ở vùng sâu, vùng xa không chỉ thoát nghèo mà còn trở thành những tấm gương làm kinh tế giỏi với thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Tiêu biểu điển hình như hộ bà Trần Hoàng Ngọc Tuyết, thôn Brong Mỹ xã Đăk Môn, bà Y Chắn, thôn Bê Rê xã Đăk Choong....là những gia đình sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay từ NHCSXH huyện.

Mô hình nuôi gà phát triển kinh tế ở xã Đăk Kroong.

Công tác phối hợp giữa Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện với chính quyền địa phương và các hội, đoàn thể nhận ủy thác ngày càng chặt chẽ đã góp phần cùng địa phương thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu chung, tạo nhiều việc làm mới, nâng cao nhận thức của người dân trong việc phấn đấu vươn lên phát triển kinh tế, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn./.

Tin, ảnh: Y Đông

Đăng bởi : Quản trị viên Ngày đăng : 18/07/2019 Lượt xem : 315
Quay Về