Bạn đang ở :   Tin tức > Kinh tế - chính trị
    Đăng Nhập
THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG

HĐND huyện Khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức Kỳ họp bất thường

Chiều ngày 17/4, HĐND huyện Khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức Kỳ họp bất thường xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng. Đồng chí A Sô Lai – Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Ô Lý Sơn – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện, đồng chí Đinh Văn Quý – Phó Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì Kỳ họp. Kỳ họp lần này được tổ chức theo hình thức trực tuyến với 2 điểm cầu để đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Đ/c A Sô Lai - Chủ tịch HĐND huyện, Đ/c Đinh Văn Quý - PCT HĐND huyện Chủ tọa Kỳ họp tại điểm cầu trung tâm
Tại kỳ họp lần này, HĐND huyện đã thông qua Tờ trình số 42a/TTr-UBND v/v phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách huyện; Tờ trình 46a/TTr-UBND v/v đề nghị ban hành Nghị quyết điều chỉnh một số Điều của Nghị quyết số 20/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND huyện v/v phê duyệt Kế hoạch đầu tư công năm 2020; Tờ trình số 45/TTr-UBND Về việc điều chỉnh một số điều của Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân huyện về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 huyện Đăk Glei; Tờ trình số 46/TTr-UBND v/v điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án khai thác quỹ đất để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng huyện Đăk Glei; Tờ trình số 47/TTr-UBND v/v trình ban hành Nghị quyết về việc giao Ủy ban nhân dân huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C.

Tin, ảnh: Minh Đức - Y Đông

Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện

Đăng bởi : Quản trị viên Ngày đăng : 20/04/2020 Lượt xem : 595
Quay Về