Bạn đang ở :   Tin tức > Thông tin tuyên truyền
    Đăng Nhập

Thông tin tuyên truyền

   Đóng
THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Tuổi trẻ huyện nhà chúc mừng thành công Đại hội Đại biểu DTTS huyện Đăk Glei lần thứ III năm 2019

 Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh vị cha già đáng kính của dân tộc đã từng nói:“Đoàn kết, đoàn kết đại đoàn kết. Thành công, thành công đại thành công”. Với truyền thống “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, 54 dân tộc Việt Nam đã kế thừa và không ngừng phát huy những giá trị truyền thống quý báu mà cha ông ta để lại. Trải qua bao thăng trầm, biến cố của lịch sử nước nhà. Dân tộc Việt Nam vẫn bất khuất, kiên cường hiên ngang sánh vai cùng các cường quốc năm châu.

Hình ảnh tại Đại hội đại biểu DTTS huyện Đăk Glei lần thứ III năm 2019

Với chủ đề của Đại hội “Đoàn kết các dân tộc, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”, Đại hội đã đánh giá, kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, phát triển cơ sở hạ tầng, xoá đói giảm nghèo từ Đại hội lần thứ II đến Đại hội lần này và kết quả quyết tâm thư Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ II năm 2014. Năm năm, một hành trình dài cho sự cố gắng, phấn đấu không ngừng nghỉ mà cộng đồng DTTS huyện nhà đã cùng chung tay, dựng xây góp sức mang đến một diện mạo mới, một vẻ đẹp mới cho huyện Đăk Glei của chúng ta.

Những thành tích đã đạt được mà cộng đồng các DTTS trên địa bàn huyện đã cùng chung tay thực hiện có hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án của Trung ương, của tỉnh và của huyện như: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình 135, 102 hỗ trợ  làm nhà ở cho người dân, chương trình nước sạch, vệ sinh môi trường, kiên cố hóa kênh mương nội đồng, đường giao thông nông thôn, Đề án phát triển cây cao su tiểu điền, cây cà phê xứ lạnh, trồng cây dược liệu, giải quyết vốn vay cho Nhân dân, dự án phát triển cơ sở hạ tầng, điện lưới quốc gia, với tổng kinh phí trên 6 tỷ đồng.

Công tác tái định cư đã được UBND huyện Đăk Glei triển khai thực hiện tại 5 điểm dân cư gồm: thôn Kon Liêm xã Xốp, thôn Đăk Sút xã Đăk Kroong, thôn Đăk Đoát xã Đăk Pek, thôn Kon Riêng xã Đăk Choong, thôn Tân Túc xã Mường Hoong, với tổng số 268 hộ với 1.064 nhân khẩu, tổng kinh phí trên 67 tỷ đồng. Tất cả là nhờ vào sự đoàn kết của cộng đồng DTTS của huyện nhà. Để ngày hôm nay đây, chúng ta luôn tự hào có một Đăk Glei ngày càng phát triển, hòa nhập và tiến bộ, văn minh.

Thế giới đầy biến động với nhiều cơ hội và thách thức đan xen, đòi hỏi mỗi quốc gia, mỗi dân tộc phải luôn quyết tâm và thật sáng tạo để vươn lên, vượt qua thách thức, tranh thủ và tạo ra thời cơ cho mình. Không ai có thể đứng ngoài cuộc đua tranh và hợp tác trong xu thế toàn cầu hóa cùng với sự phát triển vũ bão của khoa học công nghệ. Chỉ có bằng bản lĩnh và trí tuệ mới có thể thắng, mới có thể không bị tụt lại phía sau. Suốt chiều dài lịch sử mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam ta đã chiến thắng bao thiên tai địch họa nhờ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nhờ tinh thần quả cảm hy sinh và trí sáng tạo vô song. Cùng một bọc sinh ra, anh em ta xuống biển, lên rừng chẳng quản gian lao đổ mồ hôi gây dựng cơ đồ, chẳng tiếc máu xương quyết giữ gìn giang sơn xã tắc. Nền văn hiến Việt Nam, nền tảng tinh thần, cội nguồn sức mạnh được vun đắp, trao truyền qua bao thế hệ con cháu Tiên Rồng từ miền xuôi tới miền ngược, từ trong Nam ra ngoài Bắc. Hòa trong dòng chảy văn minh nhân loại, nền văn hiến ấy mãi bừng tỏa bản sắc đậm đà được tạo bởi những sắc màu rất riêng có mà hài hòa của các dân tộc trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam ta.

Trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước, thanh niên Việt Nam nói chung và tuổi trẻ huyện nhà nói riêng luôn nêu cao truyền thống yêu nước, chí khí anh hùng, bất khuất của dân tộc, hăng hái đi tiên phong trên mọi lĩnh vực và có nhiều cống hiến vào sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Đặc biệt, từ khi có Đảng ta lãnh đạo, được Đảng, Bác Hồ hết lòng chăm lo, dìu dắt, lớp lớp thanh niên đã phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, dũng cảm chiến đấu, hy sinh làm nên những chiến công và thành tích huy hoàng, cùng toàn dân hoàn thành vẻ vang sự nghiệp giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Với 74 năm xây dựng, phát triển, trưởng thành, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã làm nên những truyền thống tốt đẹp và vẻ vang. Tin tưởng rằng, bằng nghị lực, tài năng, sức mạnh và sự sáng tạo của mình, thế hệ trẻ Việt Nam và tuổi trẻ huyện Đăk Glei hôm nay sẽ trưởng thành nhanh chóng, công tác Đoàn và phong trào thanh niên nước ta sẽ có bước phát triển mới, xứng đáng với tầm vóc của một dân tộc anh hùng trong thời đại mới. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhất định sẽ đóng vai trò hạt nhân chính trị, vai trò nòng cốt trong phong trào thanh niên nước nhà, xứng đáng là trường học của những người cộng sản trẻ tuổi, là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã đề ra mục tiêu, phương hướng tổng quát: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển; tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Đối với thế hệ trẻ, Đảng ta xác định: “Thường xuyên giáo dục chính trị, truyền thống, lý tưởng, đạo đức và lối sống; tạo điều kiện học tập, lao động, giải trí, phát triển thể lực, trí tuệ, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Khuyến khích thanh niên tự học, tự nâng cao tay nghề, tự tạo việc làm... thu hút rộng rãi thanh niên, thiếu niên và nhi đồng vào các tổ chức do Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh làm nòng cốt và phụ trách”.

Mặc dù miền núi và vùng đồng bào các dân tộc thiểu số đã có bước phát triển rất dài song khoảng cách với miền xuôi, đô thị vẫn còn lớn. Đời sống của một bộ phận đồng bào còn rất khó khăn. Chúng ta cần tiếp tục quan tâm và quan tâm nhiều hơn nữa để mang thành quả phát triển đến từng người dân ở khắp mọi miền. Đó cũng là nhân tố quan trọng để phát triển bền vững; để xây dựng và bảo vệ thành công một nước Việt Nam dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh. Chúng ta cùng tin tưởng vững chắc rằng đồng bào các dân tộc trên địa bàn sẽ tiếp tục có đóng góp ngày càng quan trọng trong việc xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách ưu việt về dân tộc của Đảng và Nhà nước; góp phần nâng cao đời sống tinh thần của đồng bào các dân tộc; củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc; không để đồng bào các dân tộc bị chia rẽ, lôi kéo - đi ngược lại đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta.

Bài viết: Quang Thành

Đội Tổng hợp Công an huyện Đăk Glei

Đăng bởi : Quản trị viên Ngày đăng : 28/06/2019 Lượt xem : 194
Quay Về