Bạn đang ở :   Tin tức > Thông tin tuyên truyền
    Đăng Nhập

Thông tin tuyên truyền

   Đóng
THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Chi đoàn Công an huyện làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, GDPL khối trường học năm 2019

 Như chúng ta đã biết Đề án Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên đến năm 2020 của Bộ Tư pháp đưa ra nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật, phát huy đầy đủ tinh thần tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo pháp luật trong thanh, thiếu niên.

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại trường PT DTNT Đăk Glei

Nguyên nhân của tình hình vi phạm pháp luật trong thanh, thiếu niên trước hết là do thiếu hiểu biết về pháp luật; do vốn sống và hiểu biết xã hội của thanh, thiếu niên còn hạn chế; khả năng tiếp nhận thông tin nhanh nhưng ít chọn lọc và dễ bị lôi kéo, lợi dụng. Mặt khác, tình trạng thanh niên khó khăn trong cuộc sống, thất nghiệp, chưa có việc làm, lao động nông nhàn ra thành phố kiếm sống, quá trình đô thị hóa phát triển nhanh nhưng không đồng bộ ở nhiều nơi; quá trình hội nhập, giao lưu kinh tế - văn hóa - xã hội không ngừng được tăng cường nhưng chưa có sự chuẩn bị kỹ càng về mọi mặt đã có tác động xấu đến lối sống của một bộ phận thanh, thiếu niên trong việc chấp hành pháp luật... Tất cả những vấn đề đó đang trở nên bức xúc, đòi hỏi sự quan tâm nhiều hơn nữa của các cấp, các ngành, toàn xã hội và mỗi gia đình trong nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên.

Nhận thức rõ thực trạng trên, đặc biệt là vùng miền núi, sự phát triển kinh tế, trình độ nhận thức từng cá nhân chưa có sự đồng đều, chủ yếu là người dân tộc thiểu số nên khả năng nắm bắt, tìm hiểu rõ về pháp luật còn hạn chế. Tuy nhiên,  trong những năm qua, được sự quan tâm, giúp đỡ chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện và sự phối hợp từ phía Công an huyện Đăk Glei nên công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng được đẩy mạnh góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng, tuân thủ, chấp hành pháp luật, gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển của địa phương. Trong đó, nhiều hoạt động giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho thanh, thiếu niên khối trường học đã được chú trọng bằng những việc làm cụ thể đặc biệt là những buổi tuyên truyền ở các khối trường học trên địa bàn huyện, phần nào đã góp phần nâng cao nhận thức, sự hiểu biết và quan tâm về pháp luật.

Tuyên truyền An ninh khối trường học tại xã Đăk Kroong

Chỉ trong những tháng đầu năm 2019, Chi đoàn Công an huyện đã tổ chức 10 buổi tuyên truyền tại các trường ở xã, thị trấn thu hút hơn 3.500 lượt các em tham gia. Tuy nhiên, để có thể đạt được những kết quả như mong muốn, công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho thanh, thiếu niên cần nhận được sự quan tâm, đầu tư và tham gia tích cực, chủ động của toàn xã hội nói chung và chính quyền các xã, thị trấn nói riêng. Các hoạt động liên quan công tác này cần được triển khai thực chất, có kế hoạch riêng và thước đo sự thành công phải được thể hiện bằng ý thức chấp hành pháp luật của thanh, thiếu niên trong thực tế cuộc sống và hơn hết cần được triển khai thường xuyên, đồng bộ.

Tin, ảnh: Quang Thành

Đội Tổng hợp, Công an huyện Đăk Glei

 

Đăng bởi : Quản trị viên Ngày đăng : 15/10/2019 Lượt xem : 161
Quay Về