Bạn đang ở :   Tin tức > Thông tin tuyên truyền
    Đăng Nhập

Thông tin tuyên truyền

   Đóng
THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Vài vấn đề trao đổi về các cuộc họp chi bộ ra nghị quyết chuyên đề

Họp chi bộ ra nghị quyết chuyên đề nhằm lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tại các đơn vị là một trong những nội dung được các chi bộ quan tâm hiện nay. Đã gần hai năm qua việc tổ chức sinh hoạt ra nghị quyết chuyên đề đã được các chi bộ đảng quan tâm triển khai thực hiện, đã kịp đưa ra những nghị quyết mang tính thiết thực đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, giải quyết kịp thời nhiều vấn đề vướng mắc tại cơ quan, địa phương, đơn vị, điều đó khẳng định tính đúng đắn của hướng dẫn  số 12- HD/BTCTW, ngày 06-7-2018 của Ban Tổ chức Trung ương về “ một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”.

 Mặc dù vậy cho đến nay việc triển khai sinh hoạt chuyên đề nhiều nơi vấn còn lúng túng trong quá trình triển khai thực hiện, có nhiều lý do khác nhau hoặc do chủ quan, hoặc do khách quan, hoặc đã triển khai nhưng chất lượng thấp chưa  đạt yêu cầu mong muốn, nhiều nơi có tổ chức nhưng chưa mang tính thực chất, nội dung chưa phản ánh đầy đủ yêu cầu của nghị quyết, các giải pháp đề ra chưa thực sự là những sáng tạo mang tính thực tiễn và khả thi đem lại lợi ích thiết thực đối với địa phương, đơn vị mình.

          Từ thực tiễn nắm bắt tình hình tại các đơn vị cơ sở, và nghiên cứu tinh thần hướng dẫn số 12, người viết bài này xin mạnh dạn trao đổi vài vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề đối với các chi bộ với một số nội dung chủ yếu cần được tiến hành đảm bảo quy trình sau:

Bước 1: Lựa chọn chủ đề

- Căn cứ vào tình hình thực tế tại cơ quan đơn vị để chọn chuyên đề.

+ Xác định là nhiệm vụ quan trọng .

+ Là vấn đề mang tính bức xúc, cấp bách, thiết thực cần giải quyết.

+ Những tồn tại yếu kém, hạn chế mang tính hệ thống.

+ Những nhân tố mới xuất hiện cần được nhân rộng.

Bước 2: Dự thảo Nghị quyết

- Tiến hành khảo sát đánh giá đúc kết đảm bảo khoa học, khách quan.

- Xác định:

+ Mục đích, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

+ Những giải pháp, cách tiến hành tổ chức thực hiện.

+ Dự báo những vướng mắc phát sinh và cách tháo gỡ.

+ Tổ chức thực hiện, phân công nhiệm vụ đối với cán bộ đảng viên.

Bước 3: họp thông qua chi ủy ( nơi có chi ủy)

Bước 4:

-Tổ chức họp chi bộ thông qua dự thảo.

- Đảng viên thảo luận và biểu quyết.

Bước 5: Tổ chức triển khai thực hiện, sơ tổng kết theo kế hoạch.

Thiết nghĩ  những nội dung  trên  đây tuy không mới,  không khó, nhưng có thể đây là những nội dung cơ bản nhất trong việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại các chi bộ, nhất là các chi bộ vùng sâu vùng xa, các chi bộ mới được kiện toàn còn ít kinh nghiệm, các chi bộ mà tại đó cơ quan, đơn vị, địa phương đang có những vấn đề cần tháo gỡ mang tính cấp bách, thiết thực. Rất mong và hy vọng được các các đồng chí nghiên cứu, trao đổi và áp dụng có hiệu quả trong tổ chức thực  hiện hướng dẫn số 12- HD/BTCTW, ngày 06-7-2018 của Ban Tổ chức Trung ương về “ một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”.

 Bùi Văn Đường

 

Đăng bởi : Quản trị viên Ngày đăng : 09/04/2020 Lượt xem : 186
Quay Về