Bạn đang ở :   Tin tức > Thông tin tuyên truyền
    Đăng Nhập

Thông tin tuyên truyền

   Đóng
THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Hăng hái thi đua lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2020

 Đại hội đại biểu huyện lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ được tổ chức trong ba ngày 27-28-29/2020. Phiên Đại hội trù bị sẽ khai mạc vào lúc 13g30 ngày 27/7/2020, tại hội trường 16/5 trung tâm huyện. 

Đây là sự kiện chính trị quan trọng đánh giá sự nghiệp xây dựng phát triển kinh tế xã hội của toàn Đảng, toàn Dân và toàn Quân huyện Đăk Glei trong Nhiệm kỳ 2015-2020, định ra chủ trương, nhiệm vụ, các mục tiêu kinh tế- xã hội, quốc phòng - an ninh trong Nhiệm kỳ 2020-2025.

Về dự Đại hội lần này có 247 đại biểu đại diện cho 2585 đảng viên trong toàn đảng bộ.

Chủ đề của đại hội lần này được xác định: “Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; tiếp tục thực hiện ba lĩnh vực đột phá, xây dựng huyện Đăk Glei ổn định và phát triển.” Chủ đề của Đại hội khẳng định khát vọng của ý Đảng lòng dân. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới 2020-2025; Đại hội thông qua báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo của Ban chấp hành khóa XVIII; bầu BCH, Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư, các Phó Bí thư Huyện ủy; bầu Ủy ban Kiểm tra, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; Đại hội thông qua Nghị quyết về lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trong năm năm tới 2020-2025.

Để thiết thực chào mừng đại hội đảng bộ huyện lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025, hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, các địa phương, đơn vị trong huyện đang triển khai nhiều hoạt động, phong trào thi đua sôi nổi với kết quả cao nhất, tạo sức lan tỏa, không khí thi đua phấn khởi trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân, thiết thực nhất chào mừng thành công của Đại hội. Qua đó, góp phần tuyên truyền những thành tựu kinh tế - xã hội nổi bật của các địa phương, của huyện đến các tầng lớp Nhân dân, nhân lên sức mạnh đoàn kết, niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Chúng ta tiếp tục phát huy danh hiệu truyền thống huyện anh hùng, đoàn kết một lòng tạo nên sinh khí mới trong trong mỗi địa phương đơn vị, tiếp tục khẳng định niềm tin, niềm tự hào, đoàn kết, sát cánh vững bước theo con đường cách mạng XHCN mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn, quyết tâm nỗ lực, thực hiện những chỉ tiêu thi đua thành hành động cụ thể, hướng vào những nhiệm vụ trọng tâm, những việc mới, việc khó để đổi mới xây dựng Huyện Đăk Glei của chúng ta ổn định và phát triển.

Y Lệ Hương

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy

Đăng bởi : Quản trị viên Ngày đăng : 23/07/2020 Lượt xem : 106
Quay Về