Bạn đang ở :   Tin tức > Văn hóa - Xã hội
    Đăng Nhập
VĂN HÓA - XÃ HỘI

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác giảm nghèo năm 2018 trên địa bàn huyện

 Sáng ngày 03/10/2018, UBND huyện tổ chức hội nghị tập huấn công tác giảm nghèo năm 2018 trên địa bàn huyện. Dự hội nghị tập huấn có Đ/c A Phương - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, lãnh đạo các cơ quan ban ngành có liên quan; chủ tịch, phó chủ tịch UBND các xã, thị trấn; các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo huyện; các đồng chí làm công tác văn phòng thống kê, địa chính, thương binh xã hội, bí thư, thôn trưởng các thôn, làng trên địa bàn huyện.

 

Quang cảnh buổi tập huấn.

Tại Hội nghị tập huấn, Phòng LĐ-TB&XH huyện đã triển khai một số văn bản hướng dẫn điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 như: Thông tư số 17 ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động - TB&XH hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo tiêu chuẩn nghèo tiến cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020. Kế hoạch số 2589 của UBND tỉnh Kon Tum về việc tổ chức điều tra rà soát hộ nghèo hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2018. Hướng dẫn số 03 ngày 17/9/2018 về tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều năm 2018 trên địa bàn tỉnh. Triển khai một số chính sách quy định mới có liên quan đến công tác giảm nghèo và các văn bản chỉ đạo điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 gồm: Nghị quyết số 71 ngày 31/5/2018 của Chính phủ về một số chính sách đối với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều. Kế hoạch số 126 ngày 31/8/20185 của UBND huyện về tổ chức điều tra rà soát hộ nghèo hộ cận nghèo trên địa huyện năm 2018. Công văn số 1355 ngày 19/9/2018 của UBND huyện về việc triển khai kế hoạch số 2589 ngày 14/9/2018. Thực hành các biểu mẫu điều tra, rà soát hộ nghèo hộ cận nghèo năm 2018. Những điểm mới cần lưu ý trong công tác điều tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2018.

Hội nghị tập huấn đã giúp cho các đồng chí làm công tác điều giảm nghèo hiểu rõ hơn về quy định, quy trình thực hiện điều tra. Mục đích công tác rà soát nhằm xác định danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; thống kê, phân tích thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo và các chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản để làm cơ sở thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo và an sinh xã hội năm 2019. Đồng thời, đánh giá giữa kỳ những kết quả đạt được so với tiến độ, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ giảm nghèo đã đề ra trong các kế hoạch, đề án, dự án; phân tích những tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình giảm nghèo để có đề xuất, kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách giảm nghèo.

Đ/c A Phương - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện phát biểu tại buổi tập huấn.

Phát biểu tại hội nghị tập huấn, đồng chí A Phương - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đánh giá cao công tác giảm nghèo của huyện, nhận thức của chính quyền cơ sở và hộ nghèo có nhiều thay đổi, từ chỗ thụ động trông chờ vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước nay đã chủ động hơn trong xây dựng kế hoạch giảm nghèo, nhiều hộ nghèo đã chủ động viết đơn xin thoát nghèo, vươn lên làm kinh tế. Việc đánh giá giữa kỳ chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 và kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 là căn cứ quan trọng cho việc xây dựng các giải pháp giảm nghèo,quản lý, giám sát và thực hiện có hiệu quả chính sách phát triển kinh tế và an sinh xã hội, các chính sách đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, là cơ sở để xây dựng, triển khai công tác giảm nghèo đến cuối giai đoạn. Vì vậy, đồng chí yêu cầu việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phải được thực hiện trực tiếp với từng hộ, người dân theo đúng phương pháp, quy trình, công cụ đo lường nghèo đa chiều; bảo đảm công khai, dân chủ, có sự tham gia của người dân, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, giám sát của Mặt trận Tổ quốc, phản ánh đúng thực trạng đời sống của nhân dân địa phương; tăng cường công tác tuyên truyền mục đích, ý nghĩa về công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 để đợt rà soát diễn ra đúng thời gian, đảm bảo đúng quy trình, đúng đối tượng./.

Tin, ảnh: Minh Đức - Y Đông

Đăng bởi : Quản trị viên Ngày đăng : 08/10/2018 Lượt xem : 254
Quay Về