Bạn đang ở :   Tin tức > Văn hóa - Xã hội
    Đăng Nhập
VĂN HÓA - XÃ HỘI

Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2019

Sáng ngày 17/7/2019,  Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức hội nghị Sơ kết công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Y Lệ Hương - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Đ/c Y Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy; Đ/c Đỗ Sum - Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị trong khối khoa giáo trên địa bàn huyện.

Đ/c Y Lệ Hương -Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy phát tại hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, ngành Tuyên giáo huyện đã chủ động thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch công tác tuyên giáo. Không ngừng đổi mới nội dung, phương thức thực hiện, phối hợp chặt chẽ với các ngành, đơn vị, địa phương trong triển khai nhiệm vụ và định hướng, chỉ đạo các nội dung hoạt động tuyên giáo. Việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện và sơ kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng từng bước được đổi mới, nâng cao chất lượng và đảm bảo theo kế hoạch. Các nội dung thông tin tuyên truyền mang tính toàn diện, phong phú góp phần đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

Công tác nắm bắt định hướng dư luận xã hội ngày càng được nâng cao về chất lượng, góp phần định hướng tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp mới phát sinh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Triển khai lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục lý luận chính trị và lịch sử Đảng tại địa phương, đơn vị đảm bảo kế hoạch đề ra…

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, ngành Tuyên giáo cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục: Việc tổ chức hội nghị báo cáo viên định kỳ ở một số ít địa phương chưa được duy trì thường xuyên; chưa kịp thời thông tin về tình hình thời sự trong nước, quốc tế, chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; công tác tham mưu, định hướng dư luận xã hội có lúc, có nơi chưa kịp thời…

Tại hội nghị các đại biểu đã tham luận, đóng góp nhiều ý kiến, đề xuất kiến nghị nhằm: Làm tốt công tác tuyên truyền góp phần vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương; chỉ đạo công tác định hướng dư luận xã hội đối với những vấn đề nóng, vụ việc phức tạp được dư luận quan tâm; đổi mới phương thức, nội dung tuyên truyền phù hợp với thực tiễn; chủ động khai thác, phát huy vai trò của các lực lượng xã hội khác cùng tham gia vào công tác tuyên giáo để phục vụ sự nghiệp cách mạng…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Y Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy yêu cầu bộ phận tổng hợp, tiếp thu các ý kiến đóng góp tại hội nghị để hoàn thiện báo cáo sơ kết công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm, bổ sung nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm. Đồng chí cũng định hướng công tác 6 tháng cuối năm và thời gian tới đây, cần tập trung một số nội dung như: Tập trung công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, triển khai tốt các chủ trương đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước; dành thời gian tập trung nghiên cứu chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước để định hướng dư luận đúng, trúng và đạt hiệu quả. Trong công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp cần tập trung: Chuẩn bị tốt các văn kiện, báo cáo chính trị; lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp; chủ động làm tốt công tác chính trị tư tưởng tạo sự thống nhất và đồng thuận trong nhân dân; tổ chức tốt việc tham gia ý kiến vào các dự thảo văn kiện của đại hội cấp trên, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng hiệu quả; làm tốt công tác cán bộ, tích cực chủ động chuẩn bị nhân sự cấp ủy, đảm bảo sự thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp./.

Tin, ảnh: Minh Đức - Y Đông

Đăng bởi : Quản trị viên Ngày đăng : 18/07/2019 Lượt xem : 127
Quay Về