Bạn đang ở :   Tin tức > Văn hóa - Xã hội
    Đăng Nhập
VĂN HÓA - XÃ HỘI

Hội nông dân huyện Đăk Glei tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2019

Chiều ngày 31/12/2019, Hội Nông dân huyện đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Quang cảnh Hội nghị

Năm 2019, các cấp Hội Nông dân toàn huyện đã tích cực triển khai các hoạt động của hội và phong trào thi đua với nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Các cấp hội đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước; tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương. Năm 2019, Hội Nông dân huyện đã tổ chức 19 buổi tuyên truyền cho 3.820 lượt hội viên, nông dân tham dự. Công tác xây dựng và củng cố tổ chức Hội được quan tâm chú trọng; đến ngày 10/12/2019 đã phát triển 556 hội viên mới nâng tổng số lên 9.846 hội viên, tỷ lệ thu hút đạt và vượt 100% kế hoạch giao. Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được các cấp Hội và hội viên nông dân hưởng ứng mạnh mẽ.

Hội đã phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội huyện giải ngân vốn vay cho các hội viên nghèo phát triển sản xuất tính đến nay dã có 1.893 hộ vay với 46 tổ TK&VV, với tổng dư nợ trên 70 tỷ đồng. Trong năm 2019 đã giải ngân trên 16 tỷ đồng cho 446 hộ vay vốn. Từ phong trào đã khuyến khích hội viên nông dân thi đua lao động sản xuất, nhiều hộ là những gương điển hình sản xuất kinh doanh giỏi điển hình như: Y Điểm, Y Hiểu, Y Phượng, Y Nhạk, A An Toàn, A Phét…Ngoài ra các cấp hội còn tổ chức triển khai tuyên truyền phổ biến các tiêu chí xây dựng NTM, đặc biệt là tiêu chí 17 về bảo vệ môi trường an toàn thực phẩm thu hút 2.075 hội viên tham gia, ra quân dọn được 29km đường kênh mương nội đồng, thu gom hơn 5 tấn rác thải các loại, phát quang 19 đường liên thôn, trồng 1.350m các loại hoa, cây cảnh, vận động 09 hộ hội viên hiến 40m đất hoa màu làm đường đi sản xuất, tham gia lễ ra quân xây dựng NTM thu hút hơn 8.000 hội viên tham gia, tuyên truyền hội viên nông dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường nhất là trong sản xuất xử lý tiêu hủy vỏ chai bao bì thuốc bảo vệ thực vật xử lý chất thải trong sinh hoạt tại địa bàn dân cư thu hút 2.243 hội viên. Triển khai đến các cơ sở hội đăng ký xây dựng gia đình nông dân văn hóa từ đầu năm đăng ký 8.943 và đã được công nhận năm 2019 là 7.306 hội viên nông dân…..  

Các đại biểu về dự hội nghị.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác hội còn bộc lộ một số hạn chế đó là: Một số chi hội chưa duy trì thời gian sinh hoạt, chất lượng, nội dung sinh hoạt vẫn còn hạn chế. Việc xây dựng các mô hình “Nông dân nói không với thực phẩm bẩn” còn chậm, hiệu quả chưa cao. Công tác chỉ đạo, điều hành, đôn đốc của Hội Nông dân huyện có việc chưa kiên quyết, chưa thường xuyên và sâu sát cơ sở. Trình độ, năng lực, tinh thần trách nhiệm của cán bộ Hội Nông dân các cấp không đồng đều, công tác tham mưu cho cấp ủy có mặt còn hạn chế chưa đáp ứng được yêu cầu, thiếu kinh nghiệm chỉ đạo, điều hành, tập hợp, vận động hội viên. Điều kiện hoạt động Hội có lúc, có nơi, có việc vẫn chưa được quan tâm đúng mức nên chất lượng hoạt động công tác hội và phong trào nông dân còn hạn chế. Công tác  phối hợp với các cấp, các ngành thực hiện một số chương trình liên kết ở một số đơn vị thực hiện còn có mặt hạn chế trong các lĩnh vực như: việc đôn đốc thu lãi và gốc khi đến hạn vốn vay ngân hàng CSXH, thành lập tổ liên kết vay vốn ở Ngân hàng NN&PTNT…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí A Vệ - Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đã biểu dương, ghi nhận đánh giá cao những kết quả mà Hội Nông dân huyện đã đạt được trong thời gian qua. Hội Nông dân huyện cần nhấn mạnh một số chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 tới cơ sở như tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên nông dân, kịp thời kiện toàn các cơ sở hội; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và Hội cấp trên làm tốt công tác tham mưu, chủ động triển khai các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm ngay từ tháng đầu, quý đầu của năm; tiếp tục triển khai, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân nhiệm kỳ 2018 - 2023; Đề án 61 của Ban Bí thư. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các chương trình vay vốn qua các Ngân hàng gắn với các Hội nghị đối thoại trong tổ chức Hội; tiếp tục làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp tổ chức nhiều chương trình hỗ trợ nông dân, chuyển giao tiến bộ KHKT và các mô hình sản xuất mới, hiệu quả cho nông dân, thi đua lập thành tích chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, chào mừng 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2020).

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Hội Nông dân huyện đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Đẩy mạnh tuyên truyền các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của Hội. Tiếp tục quan tâm, chỉ đạo phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; thành lập và nâng cao hiệu quả của Tổ hợp tác, chuyển giao khoa học kỹ thuật; triển khai tốt các hoạt động tư vấn giúp nông dân vay vốn, phát triển sản xuất. 

Đ/c Y Thắm - Chủ tịch Hội Nông dân trao khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích trong công tác hội năm 2019.

Tại hội nghị, đã có 05  tập thể và 13 cá nhân được Hội Nông dân huyện khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân năm 2019.

Tin, ảnh: Minh Đức, Y Đông

Trung tâm VHTTDL&TT huyện

Đăng bởi : Quản trị viên Ngày đăng : 07/01/2020 Lượt xem : 98
Quay Về