Bạn đang ở :   Tin tức > Văn hóa - Xã hội
    Đăng Nhập
VĂN HÓA - XÃ HỘI

Không ngừng đẩy mạnh mở rộng, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn huyện Đăk Glei

 Huyện Đăk Glei có tỷ lệ người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 82% dân số toàn huyện, có 10/12 xã, thị trấn thuộc diện khó khăn, hưởng chính sách đặc biệt của Chính phủ, thu nhập của đa số người dân không ổn định, mức sống thấp, phần lớn người dân ưu tiên giải quyết nhu cầu thiết yếu hàng ngày, ít người đủ khả năng tham gia BHXH tự nguyện. 

Ông Đỗ Sum, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo Phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) của huyện Đăk Glei cho biết: Huyện Đăk Glei có tỷ lệ người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 82% dân số toàn huyện, có 10/12 xã, thị trấn thuộc diện khó khăn, hưởng chính sách đặc biệt của Chính phủ, thu nhập của đa số người dân không ổn định, mức sống thấp, phần lớn người dân ưu tiên giải quyết nhu cầu thiết yếu hàng ngày, ít người đủ khả năng tham gia BHXH tự nguyện. Trong khi đó, những khó khăn hạn hẹp về nguồn lao động thuộc diện phải tham gia BHXH, BHYT bắt buộc ở huyện Đăk Glei năm 2019 chưa được khắc phục hoàn toàn và chuyển tiếp sang năm nay, cùng với những yếu tố bất lợi khác phát sinh trong năm 2020, trong đó, có dịch Covid-19 đã ít nhiều gây ảnh hưởng đến công tác mở rộng, phát triển đối tượng, tăng nguồn thu BHXH, BHYT trên địa bàn huyện. Đồng thời, một số đơn vị Trường học thực hiện cắt giảm số lượng giáo viên hợp đồng; một số cơ quan, tổ chức, đơn vị có viên chức nghỉ hưu nhưng không có biên chế mới thay vào; một số doanh nghiệp làm ăn kém hiệu quả đã “mạnh tay” tinh giản lao động, thu hẹp quy mô sản xuất kinh doanh… tất cả những yếu tố này tác động bất lợi đến việc duy trì số người tham gia BHXH, BHYT, thậm chí nguy cơ sụt giảm trong dài hạn.

Người dân đến giải quyết công việc tại BHXH huyện

Tuy nhiên, với sự chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện Đăk Glei, Ban chỉ đạo Phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) của huyện Đăk Glei, trong thời gian qua đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh đa dạng hóa các hình thức truyền thông tổng hợp, đồng bộ đan xen bổ trợ nhau, tạo chuyển biến nhận thức tích cực về BHXH, BHYT đối với các cấp, ngành, chủ sử dụng lao động, người lao động và các tầng lớp nhân dân, tạo hiệu ứng tốt trong công tác mở rộng, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT; đã chỉ đạo quyết liệt công tác mở rộng, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT; chỉ đạo xây dựng các chuỗi hoạt động nối tiếp trong hệ thống chính sách an sinh xã hội để hướng đến mục tiêu chăm lo, bảo vệ và phát triển con người.

Qua đó, khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng của BHXH, BHYT trong quá trình phát triển bền vững kinh tế - xã hội, an ninh trật tự ở địa phương và đã đạt được một số kết quả điển hình như: năm 2019, toàn huyện đã phát triển mới 550 người tham gia BHXH, trong đó, nổi bật có 130 người tham gia mới BHXH tự nguyện, nâng tổng số người tham gia BHXH tự nguyện lên 222 người, tăng 141% so với tổng số người tham gia ở loại hình bảo hiểm này trong suốt 12 năm qua, kể từ ngày bắt đầu thực hiện BHXH tự nguyện. Từ ngày 01/01/2008, đến nay có 48.099 người tham gia BHYT, tăng xấp xỉ 1.000 người (2,2%) so năm ngoái, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 98,1% dân số, vượt chỉ tiêu UBND tỉnh giao theo chỉ tiêu tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Công tác mở rộng, phát triển đối tượng diễn ra mạnh mẽ, theo đó tổng thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp tăng tương ứng, năm 2019 tổng thu xấp xỉ 74,3 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch BHXH tỉnh giao, tăng gần 6,7 tỷ đồng (9,82%) so năm ngoái. Tỷ lệ nợ đọng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp giảm sâu gần như “chạm đáy”, chỉ còn ở mức 0,05% số phải thu trong năm.

Để thực hiện có hiệu quả chính sách, chế độ BHXH, BHYT, không ngừng gia tăng số người tham gia BHXH, nhất là BHXH tự nguyện; đẩy mạnh diện bao phủ BHYT, phấn đấu đạt chỉ tiêu UBND tỉnh giao. Năm 2020, UBND huyện đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Trong đó, quy định rõ nội dung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện chính sách; đẩy mạnh đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền; tăng cường mở rộng diện bao phủ số người tham gia BHXH, BHYT trên các loại hình; đảm bảo quyền lợi tham gia và thụ hưởng BHXH, BHYT cho mọi đối tượng; giao chỉ tiêu số người tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện và BHYT. Theo đó, quy định cụ thể nhiệm vụ, giải pháp, huy động toàn hệ thống chính trị vào cuộc, quy định trách nhiệm đối với từng chủ thể liên quan triển khai thực hiện đạt hiệu quả, thường xuyên báo cáo Ban Chỉ đạo để kịp thời điều chỉnh, bổ khuyết, quyết tâm hoàn thành vượt mức chỉ tiêu năm 2020. Thành lập Tổ Công tác điều tra, phát triển đối tượng trên địa bàn huyện và ra các văn bản chỉ đạo triển khai mở rộng, phát triển đối tượng BHXH tự nguyện. Chỉ đạo cơ quan BHXH huyện chủ động phối hợp UBND xã, thị trấn không ngừng mở rộng hệ thống mạng lưới đại lý thu BHXH, BHYT, thường xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ và huấn luyện cho đội ngũ đại lý về kỹ năng mềm trong tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện; đồng thời rà soát đối tượng chưa có thẻ BHYT để không ngừng phủ rộng toàn dân, tích cực góp phần quan trọng tạo nguồn thu; thực hiện tổng hợp, đồng bộ nhiều giải pháp thu; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm tình trạng nợ đọng BHXH, BHYT, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 gắn liền với giảm mạnh tỷ lệ nợ đọng đến mức thấp nhất có thể; chú trọng thực hiện tốt công tác giao dịch điện tử, chuyển đổi tác phong từ hành chính thụ động sang chủ động phục vụ đối tượng; giải quyết kịp thời, đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, nâng cao chất lượng phục vụ đối tượng trong tham gia và thụ hưởng, tiếp tục củng cố niềm tin trong nhân dân vào BHXH, BHYT - hai chính sách trụ cột trong hệ thống chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước./.

Thanh Tùng - Đông Hải

Đăng bởi : Quản trị viên Ngày đăng : 18/03/2020 Lượt xem : 215
Quay Về