Bạn đang ở :   Tin tức > Văn hóa - Xã hội
    Đăng Nhập
VĂN HÓA - XÃ HỘI

Ngân hàng CSXH huyện giải ngân hỗ trợ vốn vay hơn 4 tỷ đồng cho các đối tượng chính sách

 Vừa qua, ngày 5/5/2020, tại điểm giao dịch xã Đăk Môn, Ngân hàng CSXH huyện Đăk Glei tiến hành giải ngân, hỗ trợ vốn vay cho 147 hộ trên địa bàn xã Đăk Môn với tổng số tiền trên 4 tỷ đồng.


Ngân hàng CSXH huyện Đăk Glei giải ngân cho 147 hộ dân thuộc các đối tượng chính sách

Trong đợt giải ngân này, 28 hộ được hỗ trợ vốn vay từ chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường, với tổng số tiền 560 triệu đồng, 6 hộ dân từ chương trình giải quyết việc làm với tổng số tiền 300 triệu đồng,  hỗ trợ vốn vay cho 113 hộ dân đầu tư sản xuất kinh doanh đối với các hộ nghèo hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo mỗi hộ được vay từ 40 đến 50 triệu đồng.

Hiên nay tổng dư nợ cho vay từ các chương trình do Ngân hàng chính sách xã hội huyện quản lý trên địa bàn huyện Đăk Glei hơn 289 tỷ đồng, với 7.500 khách hàng vay.

Tin, ảnh: A Lộc

Trung tâm VHTTDL&TT huyện

Đăng bởi : Quản trị viên Ngày đăng : 13/05/2020 Lượt xem : 231
Quay Về