Bạn đang ở :   Tin tức > Văn hóa - Xã hội
    Đăng Nhập
VĂN HÓA - XÃ HỘI

Huyện Đăk Glei biểu dương 40 hộ thoát nghèo tiêu biểu trên địa bàn huyện năm 2019

Chiều ngày 19/6/2020, UBND huyện Đăk Glei tổ chức hội nghị biểu dương hộ thoát nghèo tiêu biểu năm 2019 trên địa bàn huyện. Tham dự hội nghị có Đ/c Đỗ Sum - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; lãnh đạo UBND các xã, thị trấn cùng 40 hộ thoát nghèo tiêu biểu trên địa bàn huyện.

Quang cảnh hội nghị.

Trong những năm qua, huyện Đăk Glei đã tích cực thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo gắn với quyết tâm thực hiện đề án đưa thôn, xã thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành Chương trình 135 và chương trình xây dựng nông thôn mới của địa phương. Các chương trình được triển khai đồng bộ, huyện đã tăng cường đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đào tạo việc làm cho người lao động, đặc biệt là phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các mô hình, dự án phát triển sản xuất, giảm nghèo; từ đó, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tự lực, ý chí vươn lên thoát nghèo. Hiện nay, toàn huyện Đăk Glei có 3.416 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 26,88%, 1.248 hộ cận nghèo, chiếm 9,82%.

Trong thời gian tới, huyện Đăk Glei tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về các gương điển hình tiên tiến trong công tác giảm nghèo, chuyển tải đến với người dân ở các xã, thị trấn để việc thoát nghèo trở thành phong trào rộng khắp trong toàn huyện; tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, phấn đấu đề ra tỷ lệ giảm hộ nghèo bình quân từ 5,6 đến 6%/năm, đạt 6,39%, đạt 106,50% so với mục tiêu đề ra.

Đ/c Đỗ Sum Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện trao khen thưởng cho các hộ gia đình thoát nghèo tiêu biểu

Nhân dịp này, UBND huyện đã biểu dương 40 hộ gia đình thoát nghèo tiêu biểu trên địa bàn huyện trong năm 2019.

Minh Đức - Y Đông

Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện ĐăkGlei

Đăng bởi : Quản trị viên Ngày đăng : 23/06/2020 Lượt xem : 203
Quay Về