Đăng Nhập

 

   Đóng

Báo cáo

   Đóng
 Tiêu ĐềMô TảClicks
Báo cáo 523/BC-UBND ngày 06/11/2017Kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021193
Báo cáo 509/BC-UBND ngày 01/11/2017Công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện tháng 10 năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2017131
Báo cáo 481/BC-UBND ngày 13/10/2017Tình hình thực hiện nội dung Thông báo số 182/TB-UBND ngày 03/10/2017 của UBND tỉnh Kon Tum971
Báo cáo 473/BC-UBND ngày 10/10/2017tình hình thực hiện Đề án cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử trên địa bàn huyện Đăk Glei116
Báo cáo 452/BC-UBND ngày 28/9/2017Tình hình thực hiện kế hoạch Kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh quý III và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý IV năm 2017155
Báo cáo 451/BC-UBND ngày 28/9/2017Công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện quý III năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2017117
Báo cáo 450/BC-UBND ngày 28/9/2017Kết quả kiểm tra xử lý vụ khai thác vàng trái pháp luật tại địa bàn thôn Đăk Túc, xã Đăk Kroong, huyện Đăk Glei112
Báo cáo 444/BC-UBND ngày 27/9/2017Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2017152
Báo cáo 435/BC-UBND ngày 25/9/2017Tình hình thực hiện Nghị quyết 12/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của HĐND tỉnh về quy hoạch phát triển mạng lưới đô thị tỉnh Kon Tum đến năm 2020, định hướng đến năm 2025140
Báo cáo 434/BC-UBND ngày 22/9/2017tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017121
Báo cáo 433/BC-UBND ngày 22/9/2017Tham gia ý kiến dự thảo văn bản sửa đổi quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh105
Báo cáo 421/BC-UBND ngày 21/9/2017tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018130
Báo cáo 419/BC-UBND ngày 21/9/2017Kết quả thực hiện chính sách đối với người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2011-2016120
Báo cáo 413/BC-UBND ngày 19/9/2017v/v giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XI126
Báo cáo 411/BC-UBND ngày 18/9/2017Công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện quý III năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2017.105
Báo cáo 410/BC-UBND ngày 18/9/2017Kết quả kiểm tra, rà soát văn bản QPPL do HĐND tỉnh ban hành 106
Báo cáo 408/BC-UBND ngày 18/9/2017tình hình thực hiện quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy biên chế; tình hình hoạt động của cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện năm 2017964
Báo cáo 407/BC-UBND ngày 18/9/2017Biểu dương người có uy tín tiêu biểu dân tộc thiểu số toàn quốc năm 2017396
Báo cáo 405/BC-UBND ngày 15/9/2017Tình hình thiệt hại do ảnh hưởng cơn bão số 10 trên địa bàn huyện (đến 17 giờ ngày 15/9/2017)102
Báo cáo 403/BC-UBND ngày 15/9/2017V/v cấp báo Dân tộc và Phát triển cho người có uy tín trong đồng bào DTTS theo Quyết định 18/2011/QĐ-TTg và Quyết định 56/2013/QĐ-TTg năm 2017144
Báo cáo 402/BC-UBND ngày 15/9/2017Kết quả thực hiện Quyết định 18/2011/QĐ-TTg và Quyết định 56/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ từ năm 2011 đến tháng 8/2017102
Báo cáo 398/BC-UBND ngày 13/9/2017Kết quả rà soát, đề xuất hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị giai đoạn năm 2016-2020102
Báo cáo 397/BC-UBND ngày 13/9/2017v/v thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Đăk Glei124
Báo cáo 396/BC-UBND ngày 13/9/2017v/v thực hiện các dự án chuẩn bị đầu tư và khởi công mới năm 2018114
Báo cáo 395/BC-UBND ngày 13/9/2017Kết quả kiểm tra, xác minh thông tin đăng trên báo Sài Gòn giải phóng ra ngày 30/8/2017 "Kon Tum gỗ quý bị đốn hạ la liệt"119
Báo cáo 393/BC-UBND ngày 13/9/2017v/v điều chỉnh số liệu nhu cầu hỗ trợ các nội dung xây dựng Đề án thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ93
Báo cáo 392/BC-UBND ngày 12/9/2017Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018112
Báo cáo 370/BC-UBND ngày 01/9/2017Tình hình sử dụng đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất của bà Nguyễn Thị Mai Phương và công ty TNHH Phương Hoa103
Báo cáo 369/BC-UBND ngày 31/8/2017Công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 201794
Báo cáo 367/BC-UBND ngày 30/8/2017Kết quả kiểm tra xử lý theo nội dung bài báo "vàng tặc hoành hành tại Kon Tum" đưa tin ngày 28/8/2017104
Báo cáo 326/BC-UBND ngày 15/8/2017Sản phẩm chủ lực và quản lý chất lượng giống cây công nghiệp, cây ăn quả trên địa bàn huyện Đăk Glei391
Báo cáo 325/BC-UBND ngày 15/8/2017Đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp, thủy sản năm 2017 và xây dựng kế hoạch sản xuất nông nghiệp thủy sản năm 2018125
Báo cáo 324/BC-UBND ngày 14/8/2017Kết quả rà soát lại các tiêu chí trên địa bàn huyện theo tiêu chí huyện nghèo áp dụng cho giai đoạn 2017-2020118
Báo cáo 323/BC-UBND ngày 14/8/2017Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, UBND cấp xã không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích93
Báo cáo 321/BC-UBND ngày 10/8/2017Việc thực hiện Khoản 3, Điều 54 Luật BHXH năm 201493
Báo cáo 319/BC-UBND ngày 09/8/2017Tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 7 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 8 năm 2017105
Báo cáo 318/BC-UBND ngày 09/8/2017Tình hình tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến năm 2017 trên địa bàn huyện118
Báo cáo 317/BC-UBND ngày 08/8/2017Tình hình thực hiện công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn huyện Đăk Glei109
Báo cáo 316/BC-UBND ngày 20/7/2017Kết quả triển khai thực hiện Đề án chuyển đổi trồng lúa sang trồng cây hàng năm trên đất trồng lúa thiếu nước vụ Đông Xuân484
Báo cáo 315/BC-UBND ngày 13/8/2017Tổng kết thực hiện Luật Dân quân tự vệ năm 2009293
Báo cáo 314/BC-UBND ngày 03/8/2017Tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp trên địa bàn huyện100
Báo cáo 313/BC-UBND ngày 03/8/2017Kết quả thẩm định nội bộ Báo cáo đề xuất chủ trương; nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Đầu tư xây dựng công trình quy mô nhỏ có tổng mức đầu tư dưới 05 tỷ đồng thuộc CTMTQG xây dựng NTM năm 2018187
Báo cáo 312/BC-UBND ngày 03/8/2017Đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng công trình quy mô nhỏ có tổng mức đầu tư dưới 05 tỷ đồng thuộc CTMTQG xây dựng NTM năm 2018 trên địa bàn huyện Đăk Glei102
Báo cáo 311/BC-UBND ngày 02/8/2017Kết quả tự giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành TW308
Báo cáo 310/BC-UBND ngày 01/8/2017Sơ kết 8 năm thực hiện KL 1118-KL/TU ngày 29/7/2009 của Tỉnh ủy về Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh668
Báo cáo 309/BC-UBND ngày 01/8/2017Tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn huyện99
Báo cáo 308/BC-UBND ngày 01/8/2017Kết quả rà soát các khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của công dân liên quan đến phát triển, quản lý, hoạt động kinh doanh chợ85
Báo cáo 305/BC-UBND ngày 28/7/2017Tình hình hợp tác với Lào và Campuchia235
Báo cáo 304/BC-UBND ngày 28/7/2017Kết quả tiếp công dân định kỳ, đột xuất của UBND huyện279
Báo cáo 303/BC-UBND ngày 28/7/2017Kết quả thực hiện các hoạt động hưởng ứng "Tháng hành động vì môi trường" và Ngày môi trường thế giới năm 201789
Báo cáo 300/BC-UBND ngày 27/7/2017Tình hình thực hiện dự án khai thác quỹ đất tạo vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng huyện Đăk Glei84
Báo cáo 297/BC-UBND ngày 26/7/2017Tình hình thực hiện Đề án phát triển du lịch 6 tháng đầu năm 2017101
Báo cáo 296/BC-UBND ngày 25/7/2017Tình hình thi hành pháp luật về tiếp công dân trên địa bàn huyện Đăk Glei89
Báo cáo 295/BC-UBND ngày 24/7/2017Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình 28-Ctr/TU ngày 04/5/2012 của BTV Tỉnh ủy trong 6 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn huyện Đăk Glei206
Báo cáo 294/BC-UBND ngày 24/7/2017Kết quả thực hiện đợt phát động cao điểm phong trào toàn dân tham gia quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm 2017697
Báo cáo 293/BC-UBND ngày 21/7/2017Kết quả thực hiện công tác người khuyết tật 6 tháng đầu năm 20173827
Báo cáo 292/BC-UBND ngày 21/7/2017Giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư 6 tháng đầu năm 2017248
Báo cáo 291/BC-UBND ngày 21/7/2017Kết quả thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành 06 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn huyện Đăk Glei87
Báo cáo 290/BC-UBND ngày 21/7/2017Tình hình phát triển hợp tác xã trên địa bàn huyện Đăk Glei93
Báo cáo 286/BC-UBND ngày 18/7/2017Tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017 của thành viên BCĐ LN ATTP tỉnh Kon Tum tại huyện Đăk Glei91
Báo cáo 285/BC-UBND ngày 18/7/2017Kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017 của đội viên Đề án 50097
Báo cáo 284/BC-UBND ngày 18/7/2017V/v Kết quả kiểm tra các cơ sở mộc dân dụng trên địa bàn huyện Đăk Glei182
Báo cáo 283/BC-UBND ngày 18/7/2017V/v thực hiện Chương trình vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm 201798
Báo cáo 281/BC-UBND ngày 18/7/2017V/v sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị133
Báo cáo 280/BC-UBND ngày 14/7/2017tình hình thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp0
Báo cáo 279/BC-UBND ngày 14/7/2017V/v trả lời ý kiến, đề xuất, kiến nghị của các TCCS đảng trực thuộc Huyện ủy phục vụ giao ban Quý II năm 20170
Báo cáo 278/BC-UBND ngày 14/7/2017tình hình thực hiện các chương trình MTQG 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các CTMTQG 6 tháng cuối năm 20170
Báo cáo 277/BC-UBND ngày 14/7/2017Số lượng, chất lượng đội ngũ viên chức, người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập0
Báo cáo 276/BC-UBND ngày 14/7/2017Số lượng, chất lượng Ủy viên UBND các cấp nhiệm kỳ 2016-20170
Báo cáo 274/BC-UBND ngày 12/7/2017tình hình thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương0
Báo cáo 272/BC-UBND ngày 11/7/2017V/v triển khai thực hiện các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày TBLS (27/7/1947 - 27/7/2017) và hỗ trợ nhà ở cho người có công theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg0
Báo cáo 271/BC-UBND ngày 11/7/2017Tình hình trước, trong và sau khi diễn ra Lễ khánh thành cung hiến thánh đường và nhà giáo lý (Giáo xứ Đăk Giấc, thuộc tòa giám mục Kon Tum) thôn Đăk Giấc, xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei0
Báo cáo 269/BC-UBND ngày 10/7/2017KQ thực hiện 6 tháng đầu năm đối với Tiêu chí số 4 về điện và tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn0
Báo cáo 267/BC-UBND ngày 7/7/2017Tình hình triển khai thực hiện Quyết định 2085/2016/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ0
Báo cáo 265/BC-UBND ngày 06/7/2017Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện quý II năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm quý III năm 20170
Báo cáo 264/BC-UBND ngày 06/7/2017Kết quả thực hiện chính sách Người cao tuổi 6 tháng đầu năm 20170
Báo cáo 262/BC-UBND ngày 05/7/2017Kết quả thực hiện các công trình, dự án khảo sát đo đạc, bản đồ chuyên ngành trên địa bàn huyện Đăk Glei0
Báo cáo 261/BC-UBND ngày 05/7/2017Kết quả rà soát diện tích đất đã được UBND tỉnh cho thuê để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn huyện0
Báo cáo 260/BC-UBND ngày 03/7/2017Tình hình thực hiện chương trình số 29-CTr/TU trong 6 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn huyện0
Báo cáo 259/BC-UBND ngày 03/7/2017Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 20160
Báo cáo 258/BC-UBND ngày 30/6/2017Tình hình, kết quả bảo vệ khuyến khích người dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh chống suy thoái "tự diễn biến" "tự chuyển hóa" trong nội bộ, đảng viên 6 tháng đầu năm 20170
Báo cáo 257/BC-UBND ngày 29/6/2017Kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 20170
Báo cáo 252/BC-UBND ngày 29/6/2017Kết quả thực hiện Kế hoạch số 51-KH/TU ngày 17/6/2013 của BTV Tỉnh ủy thực hiện KL số 56-KL/TW ngày 21/3/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết TW5 khóa IX0