Đăng Nhập

 

   Đóng

Kế hoạch

   Đóng
 Tiêu ĐềMô TảClicks
Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 05/9/2017Phát triển kinh tế tập thể năm 201895
Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 25/7/2017Triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người (ngày 30/7 hàng năm) năm 2017111
Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 18/7/2017Thực hiện Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp109
Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 11/7/2017Thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện năm 20170
Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 11/7/2017Tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy, cứu nạn cứu hộ năm 20170
Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 07/7/2017Triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn huyện0
Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 06/7/2017Tổ chức Lễ phát động phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 20170
Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 06/7/2017Triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Đăk Glei0
Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 05/7/2017Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2017-20180
Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 04/7/2017Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 4/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 40
Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 28/6/2017Triển khai tiêm vắc xin phòng, chống bệnh dại ở người năm 20170