banner
Thứ 7, ngày 1 tháng 10 năm 2022
Nghị quyết Kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026
4-8-2022
STT Nội dung File tải về
1 Thông báo kết quả kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 Thông báo số 20/TB-TTHĐND
2 Nghị quyết ban hành quy chế hoạt động của HĐND huyện khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND
3 Nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp HĐND huyện khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND
4 Nghị quyết chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2023 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND
5 Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát của HĐND huyện về chuyên đề giám sát việc triển khai thực hiện công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng năm 2021 trên địa bàn huyện Nghị quyết 08/NQ-HĐND
6 Nghị quyết về kết quả giám sát tình hình triển khai khai thực hiện kế hoạch đầu tư công, việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong quản lý đầu tư công năm 2021 trên địa bàn huyện Nghị quyết số 09/NQ-HĐND
7 Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế -xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2022 Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND
8 Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND
9 Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương huyện Đăk Glei (Đợt 1) Nghị quyết số 12/NQ-HĐND
10 Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022  (Đợt 1) Nghị quyết số 13/NQ-HĐND
11 Nghị quyết điều chỉnh một số nội dung Chủ trương đầu tư dự án: Bãi xử lý rác thải huyện Đăk Glei Nghị quyết số 14/NQ-HĐND
12 Nghị quyết điều chỉnh một số nội dung Chủ trương đầu tư Dự án: Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND - UBND xã Ngọc Linh  Nghị quyết số 15/NQ-HĐND
13 Nghị quyết điều chỉnh chỉ tiêu trồng mới rừng tại Nghị quyết số 57/2021/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND huyện về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND
14 Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư, Dự án: Hỗ trợ trồng rừng sản xuất trên đất trống, đồi núi bạc màu trên địa bàn huyện Đăk Glei năm 2022 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND
15 Nghị quyết điều chỉnh một số điều của Nghị quyết 58/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND huyện về dự toán thu chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2022 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND
 

Số lượt xem:133
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK GLEI - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản: Văn phòng HĐND - UBND huyện Đăk Glei.
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Dỗ Đăng Dự - Phó Chánh Văn phòng HĐND -UBND huyện Đăk Glei.
Địa chỉ: Thôn Đăk Xanh – Thị trấn Đăk Glei – Huyện Đăk Glei - tinh Kon Tum; Điện thoại: 02603 833105 ; Fax: 02603833105; Email: ubnd.dakglei@kontum.gov.vn
Bản quyền thuộc về Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei.

302738 Tổng số người truy cập: 8724 Số người online:
TNC Phát triển: